Biogas levert meeste groene energie
nou ja groen?

Biomassa draait op subsdie, ook voor bijstook


donderdag 16 mei 2019
Nieuw onderzoek van adviesbureau CE Delft laat zien dat een sluiting van drie kolencentrales ervoor zorgt dat de Urgenda-doelstellingen voor 2020 worden gehaald. CE Delft simuleerde, in opdracht van Greenpeace en Miliecentraal, een aantal toekomstscenario. De conclusie: sluiting bespaart mondiale uitstoot én kost minder dan verwacht.

De regering zou minder dan een miljard euro verliezen bij sluiting. Dat het bedrag zo laag is, komt vooral doordat ze ongeveer twee miljard euro aan subsidies voor bijstook met biomassa niet hoeft uit te keren.

Lees meer over de sluiting van centrales

Biogasfabriek Varsseveld laat op zich wachten, tegenstanders ruiken hun kans

Schermafbeelding 2018-10-24 om 00.21.56

Hoe komen we van onze mest af? Dat is de grote vraag voor varkensboeren in de Achterhoek. Een nieuwe biogasinstallatie in Varsseveld moet uitkomst bieden. 'Als we onze mest daar heen kunnen brengen gaat de vlag uit', zegt melkveehouder Jan Borgman uit Vierakker.

Nadat de Raad van State vorig jaar het licht op groen zette, leek het ook een kwestie van tijd voor de schop de grond in zou gaan. Toch laat de installatie op zich wachten. Tegenstanders ruiken opnieuw een kans om de bouw te voorkomen.

Lees meer in het artikel van omroep Gelderland

Braziliaanse vuilnisbelten zijn de derde erfenis die Arcadis pijnigt

Nederlands grootste ingenieurs- en adviesbureau moet zwaar afboeken op de winning van biogas uit Braziliaans afval.

Stacks Image 101
Stacks Image 99
Jan 2018: De grootste vuilnisbelt van Zuid-Amerika, niet ver van de Braziliaanse hoofdstad Brasilia, gaat na 67 jaar dicht. Er ligt een berg vuil van zeker vijftig miljoen ton. Grote vraag in het Zuid-Amerikaanse land is waar de troep heen moet en wie het gaat opruimen.

De vuilnisbelt wordt bevolkt door de armsten van de 2,5 miljoen inwoners tellende stad. Zij struinen dagelijks het vuil dat binnenkomt af op zoek naar bruikbare spullen of voedsel die wellicht in het levensonderhoud kunnen voorzien.

Stacks Image 82

CBS: 6,6% van alle energie Groen in 2017

Van alle vergroeningsactiviteiten loopt Biogas voorop.

"Het is de vraag of we met Biogas de goede weg op gaan"


Stacks Image 52

SDE+ staat voor subsidie duurzame energie. In de miljoenen nota van onze regering zijn voor het komende decennium vele miljarden Euro's gereserveerd. Windmolens, zonneparken, waterkracht centrales en Biogasinstallaties draaien allemaal op deze subsidie. De subsidie draagt in de meeste gevallen voor meer dan 50% bij aan de inkomsten. Je mag dan concluderen dat groen gas voor meer dan 50% betaald wordt door de belastingbetaler.

ZONDER SDE+ staan alle windmolens stil en draait er niet
één Biogasinstallatie.

Op zich is dat te verdedigen als de technieken op termijn
"self supporting" zijn. Dat is met met wind en zon een reeële mogelijkheid. Met Biogas is dat zeer de vraag.

Universiteit Gent in België toont ook aan in een SWOT analyse dat zonder staatssteun
Biogas niet levensvatbaar is.

Lees meer….Zonder subsdie is Groen Gas nog grotendeels onverkoopbaar. 1 m3 aardgas bevat 9,7 kWh energie en kost op de beurs momenteel 25 Eurocent. Groen Gas krijgt in de orde grootte van 3,8 tot 7,8 cent per kWh aan subsidie per kWh. Dus in aardgas equivalent hebben we het over 36 tot 75 cent subsdie.

De ontwikkelingen in technolgie beloven geen grote kosten reducties. In Aardgasequivalenten kost de productie capex + opex 30 - 35 Eurocent. De feedstock hout en organisch afval vertoont in prijs een stijgende trend.

Het is de vraag of Biogas op termijn een duurzame bijdrage kan leveren aan de energietransitie.

Want per saldo is dit gas een CO2 producent. In de natuur worden de organische materialen opgenomen in de biosfeer en voeden het bodemleven, zoals dat miljoenen jaren op natuurlijke wijze is gebeurd. Nu onthouden we we de natuur van deze gevarieerde voeding. Voor de feedstock kappen we bossen voor hout en verbouwen mais en suikerbieten. Vervolgens voeden we de natuur met eenzijdige kunstmest. De ziektes die ontstaan bestrijden we dan weer met pesticiden. Al met al onstaat dan een arm, ongezond bodemleven.
Arm bodemleven maakt dat gewassen minder micronutriënten tot zich kunnen nemen en daardoor minder smakelijk en vooral minder sporenelementen bevatten die noodzakelijkzijn voor onze gezondheid.Alternatief: Vercomposteer organische materiaal


Als we toch zoveel geld uitgeven aan het produceren van gas uit organisch materiaal, is het dan niet een beter idee om dat geld deels te stoppen in het vercomposteren. Hiermee wordt onze landbouw gezonder. Kunnen pesticiden worden afgebouwd. Ons voedsel gaat elementen bevatten die ons meer weerbaar maakt en gezonder. De biodiversiteit zal weer toenemen.De rol van groen gas in de energietransitie

Hopmans stelt dat gas, en dus groen gas noodzakelijk blijft voor de industrie.

Schermafbeelding 2018-10-24 om 00.15.29

Roel Hopmans is Works Counsel Member van Greenchoice.

Waarom is biogas beter dan aardgas?
Fossiele brandstoffen zoals aardgas zijn niet duurzaam omdat bij de verbranding CO2 vrijkomt dat duizenden jaren onder de grond opgeslagen zat. Er wordt daardoor extra CO2 toegevoegd aan de lucht. Wel is deze CO2 ook in planten en via planten in dieren opgeslagen; zij het lang geleden.

Biogas wordt gemaakt door plantenresten te laten vergisten. Als planten groeien nemen ze CO
2 op uit de lucht. Dezelfde CO2 komt weer vrij bij de verbranding van biogas. Zo wordt er geen extra CO2 toegevoegd aan de lucht. Biogas noemen we daarom klimaatneutraal en beter voor het klimaat.

Op een lange tijdschaal moeten we concluderen dat Aardgas en Biogas feitelijk boer en zus zijn. Beide zijn gemaakt van organisch materiaal dat CO
2 heeft vastgelegd en bij verbranding weer teruggeeft aan de lucht.

Omdat we nu in een tijd leven dat we overmatig CO
2 produceren moeten we alle productie ervan mogelijk afkeuren. Ook van Biogas. Bovendien is Biogas erg duur;- te duur. 1 kWh kost beduidend meer dan 1 kWh geproduceerd met Zon, Waterkracht of met Wind met de technologie van 2018.

Indien je een andere mening hebt graag reageren:
info@humsterlandenergie.nl