Hoe duurder energie hoe sneller duurzaamheid loont

Energieprijzen

Conclusie


Particulieren betalen de hoofdprijs. Bedrijven betalen geen BTW en hoe meer ze verbruiken des te minder ze betalen aan belasting


- - Stroom- en gasprijzen stijgen- -
Deskudigen verwachten een stijgende trend komende 2 jaar.
Dure stroom is gunstig voor de rentabiliteit van windmolens en zonnepanelen. Niet voor warmtepompen.


Energieprijs   PROGNOSE  
 jaar:2018TREND20232030
Variabele lasten      
1.Leveringprijs€/ kWh0,0400stijgt: schaarste0,06000,1000
2.Energiebelasting€/ kWh0,1058daalt politiek0,08000,0800
3.ODE€/ kWh0,0132stijgt door SDE+0,04000,0700
 Totaal variabel  € 0,1590   € 0,1800 € 0,2500
 Btw21% € 0,0334   € 0,0378 € 0,0525
 Variabel incl btw  € 0,1924   € 0,2178 € 0,3025
 Totaal variabel voor 3000 kWh  € 577,17   € 653,40 € 907,50
       
Vaste lasten      
4.Vaste lasten energieleverancier€ /mnd2,80geringe stijging2,903,20
5.Netwerkkosten€ /dag0,61stijgt: netverzwaring0,801,30
       
 Vaste jaarkosten leverancier  € 33,60   € 34,80 € 38,40
 Netwerk jaarkosten  € 222,65   € 292,00 € 474,50
 Totaal vaste lasten  € 256,25   € 326,80 € 512,90
 Btw21% € 53,81   € 68,63 € 107,71
 Vaste kosten incl btw  € 310,06   € 395,43 € 620,61
       
 Totaal vast en variabel  € 887,23   € 1.048,83 € 1.528,11
       
Teruggave   € 308,54 daalt politiek (*) € 250,00 € 200,00
 Btw21% € 64,79   € 52,50 € 42,00
 belastingteruggave incl btw  € 373,33   € 302,50 € 242,00
       
 Totale kosten stroom  € 513,90   € 746,33 € 1.286,11
(*) er zijn 8 miljoen WOZ opbjecten ergo, de teruggave bedraagt


€ 2.986.667.200
in 2018


Stacks Image 253957
Stacks Image 253959

Belasting in de energieprijzen


De grafieken laten zien dat de overheid de grootste kostenpost is in de energiekosten. De overheid biedt echter ook belastingvoordelen voor mensen en bedrijven die investeren in duurzaamheid:

  • Zonnepanelen op eigen daken: geen energiebelasting, geen ODE en geen BTW, geen kosten voorlevering
  • Postcoderoos deelnemers: geen energiebelasting en geen btw over die belasting
  • SDE+ voor ondernemers: de overheid biedt per geproduceerde kWh subsidie voor zonnepanelen, windmolens, waterkrachtinstallaties en ook biogas-installaties. Een SDE+ contract loopt van 12 tot 15 jaar. Een aanvraag is specialistisch werk; Humsterland Energie kan u daarmee helpen.

Honderden Euro's besparen met optimale keuze van netwerk aansluitingen en energieleverancier


Energiekosten zijn bij veel bedrijven een sluitpost. Er wordt onvoldoende gekeken naar een optimale aansluiting van stroom en gas. De leveringskosten en vastrechtskosten kunnen behoorlijk verschillen door keuze van de juiste gasmeter en de juiste stroomaansluiting.

Door peakshaving toe te passen kan vaak een ander garantietarief worden gecontracteerd.

Pieken kunnen worden gedempt door blindstroom optimalisatie, frequentieregeling van elektromotoren en volgordelijk inschakelen van zware gebruikers.

Optivolt en Fortrop zijn gespecialiseerd om je daarbij te helpen

Bekijk het tarievenblad van Enexis voor groot zakelijk verbruik.

Complexbepaling


Bedrijven met meerdere aansluitingen die een eenheid vormen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de complexbepaling. Al uw aansluitingen worden dan fiscaal als een aansluiting behandeld;- daarmee wordt dubbele belasting in de schijven van 0 - 10.000, 10.000 - 50.000 en 50.000 tot 1 miljoen kWh voorkomen.

Lees over de regeling complexbepaling.

Vergoeding terug geleverde stroom


In de afgelopen periode heeft een aantal initiatiefnemers zelf-leveringsprojecten opgezet. Daarbij heeft men geprobeerd oplossingen te vinden voor de rechtsongelijkheid en is men op zoek gegaan naar de betekenis van de huidige Nederlandse wetgeving voor dit soort projecten. Daarbij zijn de volgende bevindingen gedaan:

  • Over zonnestroom die achter de meter - vanuit het net gezien achter de aansluiting- op de installatie van de verbruiker wordt ingevoed wordt geen belasting geheven. Deze zonnestroom kan concurreren met netstroom. Daarbij is het niet van belang van wie de installatie is, omdat de Belastingdienst elektriciteit, die bij kleinverbruikers achter de meter ingevoed wordt, beschouwt als door de eigenaar van de installatie opgewekte elektriciteit.
  • Bij een klein verbruikersaansluiting is het energiebedrijf verplicht tot 5.000kWh terug-geleverde stroom vóór facturering af te trekken van de over diezelfde aansluiting geleverde stroom. Men noemt dit salderen. Boven de 5.000 kWh, en indien er meer wordt terug- geleverd dan afgenomen, hoe het energiebedrijf niet meer te salderen. Hiervoor moet zij een redelijke prijs per kWh betalen. De minimale redelijke prijs wordt door de NMa vastgesteld en ligt momenteel op zeventig procent van de gemiddelde APX-prijs voor stroom over de afgelopen twaalf maanden.

Lees meer de vergoedingen en regels van zelf opwekken RVO

Tarieven die energieleveranciers hanteren voor teruglevering aan particulieren

Let op:
voor grotere volumes (> 5.000 kWh) offertes aanvragen
Stacks Image 253997

NieuweStroom een sterk alternatief?


Stroom wordt op de APX beurs verhandeld. U kunt zien hoe de prijs zich historisch ontwikkelt en wat de huidige prijs is. Dit zijn de prijzen die uw energieleverancier betaalt voor zijn inkoop. Daarop wordt een marge gezet en zo betaalt u altijd meer dan de beursprijs. Voordeel is wel dat u kunt rekenen op een vaste prijs voor een jaar of 3 jaar.

Een andere methode is om u aan te sluiten bij NieuweStroom. U koopt dan direct op de beurs voor een dagprijs. Nieuwe Stroom vraagt daarvoor een marge van 0,8 cent per kWh. Gemiddeld bent u dan minder kwijt dan bij de reguliere reuzen als Essent, Nuon en Eneco als de prijzen dalen.

Advies van Humsterland Energie: In de markt met dalende prijzen levert NieuweStroom mogelijk een voordeel ten opzichte van een vast contract, maar in de markt met stijgende prijzen juist niet. Dat geldt voor zowel de tarieven van gas als stroom die NieuweStroom biedt.