Hoe duurder energie hoe sneller duurzaamheid loont

Energiebesparing: wet- en regelgeving

Conclusie


Bedrijven moeten in ons land voldoen aan duurzaamheidsnormen.
Dat vraagt forse aanpassingen

Bouwbesluit 2018 geeft aan voor isolatie minimale R waarde m2.K/W
Dit geldt voor nieuwbouw en renovatie

(hoe hoger de waarde hoe beter)

Gevels: 4,5 m2.K/W
Daken: 6,0 m2.K/W
Vloeren: 3,5 m2.K/W
Ramen: 1,1 m2.K/W

Stacks Image 253979


Download de infografic (bron Engie)

Alle organisaties dienen verplicht te besparen op energie. Dat geldt voor iedere eigenaar, huurder, verhuurder of gebruiker van een bestaand gebouw of industriële locatie. De wet- en regelgeving rondom energie-efficiency heeft momenteel zoveel overlap en uitzonderingen waardoor veel organisaties deze als zeer complex en onoverzichtelijk ervaren.

Download beschrijving van de regelgeving van Label C tot EED (bron Engie)

Honderden tot duizenden Euro's besparen met optimale keuze van netwerk aansluitingen en energieleverancier


Energiekosten zijn bij veel bedrijven een sluitpost. Er wordt onvoldoende gekeken naar een optimale aansluiting van stroom en gas. De leveringskosten en vastrechtskosten kunnen behoorlijk verschillen door keuze van de juiste gasmeter en de juiste stroomaansluiting.

Door peakshaving toe te passen kan vaak een ander garantietarief worden gecontracteerd.

Bekijk het tarievenblad van Enexis voor groot zakelijk verbruik.

Complexbepaling


Bedrijven met meerdere aansluitingen die een eenheid vormen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de complexbepaling. Al uw aansluitingen worden dan fiscaal als een aansluiting behandeld;- daarmee wordt dubbele belasting in de schijven van 0 - 10.000, 10.000 - 50.000 en 50.000 tot 1 miljoen kWh voorkomen.

Lees over de regeling complexbepaling.

Vergoeding teruggevelerde stroom van energiebedrijven


In de afgelopen periode heeft een aantal initiatiefnemers zelf-leveringsprojecten opgezet. Daarbij heeft men geprobeerd oplossingen te vinden voor de rechtsongelijkheid en is men op zoek gegaan naar de betekenis van de huidige Nederlandse wetgeving voor dit soort projecten. Daarbij zijn de volgende bevindingen gedaan:

  • Over zonnestroom die achter de meter - vanuit het net gezien achter de aansluiting- op de installatie van de verbruiker wordt ingevoed wordt geen belasting geheven. Deze zonnestroom kan concurreren met netstroom. Daarbij is het niet van belang van wie de installatie is, omdat de Belastingdienst elektriciteit, die bij kleinverbruikers achter de meter ingevoed wordt, beschouwt als door de eigenaar van de installatie opgewekte elektriciteit.
  • Bij een klein verbruikersaansluiting is het energiebedrijf verplicht tot 5.000kWh teruggeleverde stroom vóór facturering af te trekken van de over diezelfde aansluiting geleverde stroom. Men noemt dit salderen. Boven de 5.000 kWh, en indien er meer wordt terug- geleverd dan afgenomen, hoe het energiebedrijf niet meer te salderen. Hiervoor moet zij een redelijke prijs per kWh betalen. De minimale redelijke prijs wordt door de NMa vastgesteld en ligt momenteel op zeventig procent van de gemiddelde APX-prijs voor stroom over de afgelopen twaalf maanden.

Lees meer de vergoedingen en regels van zelf opwekken RVO

Tarieven die energieleveranciers hanteren voor teruglevering

Let op: voor grotere volumes offertes aanvragen

Kosten van het netwerkbedrijf voor zelflevering van energie via het net


Bedrijven, coöperaties en stichtingen die stroom produceren en deze stroom verkopen aan energiehandelaren, ook wel de energieleveranciers genoemd, moeten voor het vermogen dat ze leveren een vergoeding betalen. In die vergoeding is de meetservice begrepen.

Hieronder de tarieven van Enexis voor 2018


Aansluit capaciteit Tarief per maand (excl. btw) Tarief per maand (incl. btw)
​1 x 10 A ​​€ 5,3655 ​€ 6,4923​
3 x 25 A ​€ 5,3655 € 6,4923
3 x 35 A* ​€ 5,8065 € 7,0259
3 x 50 A ​€ 5,8065 € 7,0259
3 x 63 A ​€ 5,8065 € 7,0259
3 x 80 A ​€ 5,8065 € 7,0259