De kale leveringsprijs en de vastrechtkosten
zijn de enige variabelen om te vergelijken.

Overstappen

Conclusie


Het eerste verdiend is goedkoper inkopen van stroom en gas.
Overstappen is gemakkelijk en zonder risico.
Stap direct na de winter over, dat is de beste periode.

Volg een keer per jaar de tarieven.

Maximale boetes
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft maximale opzegvergoedingen vastgesteld. Energieleveranciers mogen dus niet zelf weten hoe hoog de opzegboete is als je een energiecontract voortijdig opzegt. Dit zijn de maximale boetes per product:
 

Opzegvergoeding
 

Het energiebedrijf mag geen BTW bovenop deze opzegvergoedingen berekenen. De energieleverancier die je gaat verlaten is verplicht om binnen zes weken na de overstap/opzegging de opzegvergoeding in rekening te brengen. Is de leverancier te laat? Dan hoef je de opzegvergoeding niet te betalen. Let op! Als je van de energieleverancier die je gaat verlaten een welkomstkorting, cashback-korting of welkomstgeschenk ontvangt of hebt ontvangen, kunnen zij dit volledige bedrag terugeisen en daarbij ook nog eens een boete in rekening brengen van maximaal €100,-.

Stacks Image 255078
Overstappen: het zijn maar centen verschil

Het is een centenkwestie. Koop je gas voor 5 cent minder dan is je winst bij 2000 m3 per jaar: 2000 x 5 cent x 1,21 (BTW) - dat is € 121 per jaar. Voor stroom geldt hetzelfde. Alle overige kosten blijven gelijk.

Let op: Sommige leveranciers verkopen het gas en de stroom goedkoper, maar rekenen fors voor de administratiekosten.

Vergelijk de administratie kosten van alle leveranciers

Componenten van de variabele stroom- en gasprijs 2016


Hieronder zie je de verhouding van de variabele kostencomponenten van gas en stroom. Wat opvalt is dat de prijs voor gas bijna 60% bepaald wordt door kosten aan de overheid. En voor stroom betaal je per kWh ruim 70% aan onze rijke oom in Den Haag.

De energieprijsstijging is een gevolg van 2 factoren:
 • de marktwerking internationaal
 • de belastingen van de overheid.

We weten dat de overheid steeds meer geld nodig heeft en dus zal de prijs stijgen al daalt de prijs van inkoop op de markt.
De opslag duurzame energie (ODE) is een heffing om de stimulering duurzame energie te betalen (SDE+). Deze post zal de komende jaren stijgen 0,7 miljard in 2017 naar 2,4 miljard in 2022.
Lees meer ……. bijlage miljoenennota 2018 blz 96.

Stacks Image 248816
Er is een flink aantal mensen, dat elk jaar opnieuw overstapt.

“Het waren er 2,3 miljoen in 2015, en het worden er mogelijk vier miljoen: consumenten die overstappen van energieleverancier. Hun aantal zal de komende jaren fors stijgen.
Afgelopen jaar 2015 wisselde 15,1% van de Nederlandse consumenten en bedrijven van leverancier van gas en stroom, zo bleek in januari uit cijfers van de brancheorganisatie Energie Nederland.”

Nuttige weetjes


Service van de energieleverancier
Uw energieleverancier is gewoon een handelaar. Hij koopt gas en stroom in en verkoopt dat weer. Problemen met levering of storing worden door het netwerkbedrijf opgelost. Daar kunnen de energieleveranciers niets aan veranderen. Het netwerkbedrijf moet u ook bellen als er een storing is en niet de leverancier;- want die kan dit niet verhelpen en is ook niet de oorzaak.

De grote jongens hebben de macht
Stroom en gas worden in grote hoeveelheden ingekocht via de beurs APX ENDEX. Om goede prijzen te bedingen moet de energieleverancier garanties kunnen afgeven voor de volumes die hij gaat afnemen. Daar is flink wat kapitaal voor nodig (kredietwaardigheid). Lokale energie coöperaties kunnen die positie niet innemen en moeten bij de grote leveranciers inkopen en zijn daarom altijd duurder.

Als je wilt weten welke prijs er voor gas wordt betaald door de grote jongens, dan kun je de jaarverslagen lezen van Gasterra, die verkoopt het gas uit Slochteren en koopt ook elders gas in. Dan krijg je een indruk welke marges de grote jongens maken.

Jouw energieverbruik

Enexis geeft u een overzicht van jouw maandelijks energieverbruik. De gegevens ontvangen ze van jouw netwerkbeheerder als je een slimme meter hebt. Enexis service energieverbruik


Vergelijkingswebsites

Er zijn diverse goede websites die je een overzicht geven van het aanbod in Nederland van energieleveranciers. Ze zeggen allemaal dat ze onafhankelijk zijn. Dat valt te betwijfelen omdat diensten nooit gratis kunnen zijn. Daarom is het nuttig tenminste 2 websites te raadplegen.

Overstappen.nl is daarover helder. Ze ontvangen 2% van de contractsom en kunnen daardoor goede informatie geven.

Overstappen is simpel en risicoloos


Iedereen kan op elk moment kiezen voor een andere energieleverancier en overstappen. Dat kun je telefonisch regelen met de nieuwe leverancier. Deze regelt dan ook het opzeggen van je contract bij de huidige leverancier.

Meterstanden en postcodeadres


De huidige leverancier moet weten wat de meterstand is op moment van overstappen. Dat moet ook je nieuwe leverancier weten. Als je een digitale slimme meter hebt dan leest het netwerkbedrijf dat op afstand uit. Bij de analoge oude meter moet je dat zelf opgeven.

Het doel van je postcode gebied is drieledig:
 1. Hiermee kan bepaald worden wat de regiotoeslag is voor gas. Hoe verder van Groningen hoe duurder.
 2. Via de database van de netwerkbedrijven kan worden bepaald welke kosten het netwerkbedrijf rekent voor jouw specifieke situatie. Verder wordt daarin meegenomen welk type gasmeter je hebt en welk type aansluiting voor storm. Voor de G6 meter betaal je bijvoorbeeld veel minder dan voor een G10 meter per jaar. (*). En Voor 3 x 80 ampère aansluiting betaal je ook weer meer dan voor een aansluiting van 3 x 25 ampère.
 3. Voorts geldt dat je weer een hogere vergoeding aan het netwerkbedrijf moet betalen als je meer dan 4000 m3 gas per jaar verbruikt.

Wanneer overstappen


Normaal betaalt elke consument een vast voorschotbedrag per maand. In de zomer betaal je teveel en in de winter betaal je te weinig. Als je in het voorjaar overstapt dan heb te weinig betaald voor de afgelopen winter en krijg je een naheffing van je huidige energiebedrijf. Stap je in de herfst over, dan heb je als regel wat meer betaald en krijg je geld terug van je huidige energiebedrijf. Per saldo betaal je natuurlijk voor wat je hebt verbruikt.

Boetes


Energiebedrijven kopen stroom en gas in en hebben een afname verplichting aan de producenten. Daarom geldt bij een meerjarencontract als regel dat je bij overstappen een boete moet betalen. Net zoals bij de bank als je naar een goedkopere rente wilt.

Opbouw jaarkosten energie


In feite zijn er maar 2 variabelen waar je naar moet kijken:

 1. het leveringstarief excl BTW
 2. de administratiekosten voor gas en voor stroom, ook wel vastrecht genoemd

De rest van de kosten zijn voor alle leveranciers hetzelfde dit zijn:

 • Energiebelasting op gas en stroom
 • Teruggave energiebelasting op stroom (**)
 • Belasting opslag duurzame energie (ODE)
 • Netwerkkosten
 • BTW 21 % over alle bovenstaande posten

(*) Een G6 gasmeter is voor de meeste huishoudens voldoende. Daar geldt een capaciteits tarief voor per jaar. De G10 gasmeter geldt voor grotere capaciteiten. Zie tarievenblad.

(**) De teruggave energiebelasting op stroom is 10 jaar geleden ingevoerd om minima te compenseren. Maar de maatregel geldt voor iedereen en bedraagt € 310,81 excl BTW (zie website belastingdienst).Voorbeelden

Berekening van jaarkostenVoorbeeld 1  Voorbeeld 2  Voorbeeld 3 
Datum 1 okt 2016 2016GasStroom GasStroom GasStroom
Totaal verbruik16004000 16004000 16004000
Eigen opwekking stroom       3000
 16004000 16004000 16001000
Tarief energiebelasting belasting excl BTW        
Energiebelasting t/m 170.000m3€ 0,2517   € 0,2517   € 0,2517  
Energiebelasting tot 10.000 kWh € 0,1007   € 0,1007   € 0,1007
Energiebelasting meer dan 10.000 kWh € 0,0413   € 0,0413   € 0,0413
  0,048      
Tarief levering excl BTW € 0,2600 € 0,05500   € 0,1813 € 0,03709   € 0,1813 € 0,03709
Regio toeslag € 0,0104    € 0,0104    € 0,0104  
Opslag duurzame energie (ODE) € 0,0113 € 0,0056   € 0,0113 € 0,0056   € 0,0113 € 0,0056
Opslag duurzame energie > 10.000 kWh  € 0,0046    € 0,0046    € 0,0046
         
Tarief vastrecht per maand € 2,8000 € 2,8000   € 2,0661 € 2,0661   € 3,2975 € 3,2975
(administratie kosten energieleverancier)        
         
Tarief Netwerkkosten Enexis per jaar        
Gas meter G6 <=4000 m3 € 121,98    € 121,98 € -   € 121,98 € -
Gas meter G6 >4000 m3 € -    € - € -   € - € -
Stroom 3 x 25 A  € 189,32   € - € 189,32   € - € 189,32
         
BTW21%21% 21%21% 21%21%
         
Totalen        
Energie belasting + opslag duurzaam € 420,77 € 425,20   € 402,69 € 402,80   € 402,69 € 100,70
Regio toeslag gas regio 4 € 18,08    € 18,08 € 22,40   € 18,08 € 5,60
Levering € 416,00 € 220,00   € 290,10 € 148,36   € 290,10 € 37,09
Netwerkkosten € 121,98 € 189,32   € 121,98 € 189,32   € 121,98 € 189,32
Vastrecht (administratiekosten) € 33,60 € 33,60   € 24,79 € 24,79   € 39,57 € 39,57
Teruggave Energiebelasting  € (310,74)   € (310,74)   € (310,74)
  € 1.009,02 € 557,38   € 857,64 € 476,93   € 872,42 € 61,54
  € 557,38   € 476,93   € 61,54
Excl BTW per jaar € 1.566,40    € 1.334,57    € 933,96  
BTW € 328,94    € 280,26    € 196,13  
  € 1.895,35    € 1.614,83    € 1.130,09  
Jaar korting € -    € -    € -  
Totaal per jaar € 1.895,35    € 1.614,83    € 1.130,09  
         
Maandbedrag € 157,95    € 134,57    € 94,17  
         
         
Variabele kostenGas/m3Stroom/kWh Gas/m3Stroom/kWh Gas/m3Stroom/kWh
Levering € 0,2600 € 0,0550   € 0,1813 € 0,0371   € 0,1813 € 0,0371
Regio toeslag € 0,0104    € 0,0104    € 0,0104  
Energiebelasting € 0,2517 € 0,1007   € 0,2517 € 0,1007   € 0,2517 € 0,1007
Duurzame opslag € 0,0113 € 0,0056   € 0,0113 € 0,0056   € 0,0113 € 0,0056
Subtotaal € 0,5334 € 0,1613   € 0,4547 € 0,1434   € 0,4547 € 0,1434
BTW € 0,1120 € 0,0339   € 0,0955 € 0,0301   € 0,0955 € 0,0301
Levering incl EB en BTW € 0,6454 € 0,1952   € 0,5502 € 0,1735   € 0,5502 € 0,1735

De netbeheerders van gas en elektriciteit


Vrijwel iedere afnemer van gas en stroom in Nederland is aangesloten op het gasnet en het stroomnet. Dit gasnet wordt instant gehouden door de hoofdnetbeheerder
Gasunie Transport Services (GTS) en het stroomnet door de hoodnetbeheerder Tennet. Voor transport naar de consumenten zorgen de overige regionale netbeheerders zoals, Liander, Enexis en Stedin. Voor het instant houden van het netwerk en het transporteren van gas dient een vergoeding te worden betaald. Deze aansluit- en transporttarieven worden één keer per jaar door de netbeheerders vastgesteld en voorgelegd aan de Energiekamer. Na goedkeuring van de Energiekamer mogen deze tarieven in rekening worden gebracht bij de afnemers.