Energiebelasting elk jaar duurder...

Energiebelasting 2018
Uit het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie blijkt dat de energiebelasting weer toeneemt in 2018. Zo gaan huishoudens 3 eurocent meer energiebelasting betalen per verbruikte kubieke meter aardgas. De belasting over stroom zal dalen met 0,72 eurocent. Al met al zal een gemiddeld huishouden hier ongeveer €20,00 duurder uit zijn. Naast deze gemiddelde stijging daalt ook de heffingskorting en stijgt de Heffing Opslag Duurzame Energie (ODE). Hierdoor zijn huishoudens in 2018 al snel €110,00 duurder uit.
SDE+ 2017 - 2020
SDE+-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie+). Deze uitgaven stijgen doordat in het Energieakkoord voor duurzame energie is afgesproken dat Nederland in 2020 een aandeel van 14% hernieuwbare energieproductie heeft (en in 2023 16%).

De totale ontvangsten bepaald door de aardgasbaten en de ODE (Opslag Duurzame Energie). De aardgasbaten zijn gemiddeld 1,9 mld. De ODE-ontvangsten – waarmee de uitgaven aan de SDE+ worden gefinancierd – stijgen van 0,7 mld. in 2017 naar 2,4 mld. in 2022 om de toenemende uitgaven aan de SDE+ zoals vastgelegd in het Energieakkoord te financieren.