Zonnepanelen met jouw coöperatie
voordeel voor alle deelnemers
met de postcoderoos regeling

15 jaar vrijstelling van Energiebelasting door deelname

Update 4 jan 2019
Alle leden hebben betaald. Zon4Ons kan starten met de bouw van zonnestroom installaties.

De inschrijving is gesloten. U kunt nog wel op de reservelijst.
Lees meer: Website Zon4Ons
Stacks Image 35

Postcoderoosregeling Zon4Ons
doel tenminste 100 deelnemers met gemiddeld 10 panelen per deelnemer

De energiecoöperatie Zon4Ons gaat nu 1574 panelen plaatsen op boerendaken. Inwoners van het gebied met de postcodes van Niehove, Oldehove, Saaxum, Ezinge, Warfhuizen, Houwerzijl, Lauwerzijl en Noordhorn kunnen deelnemen.

De kosten voor de geïnstalleerde panelen worden door de leden betaald. 25 % van de leden hebben daarvoor een lening via de coöperatie afgesloten Die lening is verkregen bij de provincie via het fonds "Het nNieuwe Doen".

Door als lid van de coöperatie in panelen te investeren krijgt deze via de belastingdienst een beschikking voor vrijstelling van de energiebelasting voor een periode van 15 jaar. Dit geldt voor de stroom voor het aantal panelen waarin elk lid heeft geïnvesteerd .

U koopt uw stroom gewoon in via de energieleverancier van uw keuze. Deze brengt dan de energiebelasting in mindering op uw maandelijkse voorschotnota. Jaarlijks wordt de werkelijke productie van de panelen in de definitieve jaarrekening verrekend.

De coöperatie verkoopt de stroom aan een energieleverancier. Van die inkomsten worden de panelen onderhouden en verzekerd. Van het geld dat overblijft na de kosten van de coöperatie, besluiten de leden elke jaar welke bestemming dat geld krijgt.

Na 15 jaar worden de zonnestroom-installaties ter beschikking gesteld aan de dakeigenaren.

Hoe meer panelen de coöperatie heeft hoe lager de kosten per lid.
En hoe sneller de investering is terugverdiend.
Volledig aangesloten en geïnstalleerd kosten de panelen nu circa € 0,62 per wattpiek inclusief 15 jaar volledige garantie.

Stacks Image 25

Prijzen excl .BTW van geïnstalleerde panelen op schuine daken met damwandprofielen.
Prijspunt voor de coöperatie 62 cent per wattpiek.


Aansluiting op boerendaken.

De panelen van 285 Wattpiek produceren bij optimale opstelling maximaal 0,96 ampère. Een aansluiting van 5 x 50 ampère bij 380 volt kan dus de stroom van 150 panelen afvoeren.
Eigen aansluiting voor de coöperatie.

Als regel laat de coöperatie een eigen extra aansluiting aanleggen door de netbeheerder van max. 3 x 80 ampère;- in het Middag Humsterland is die netbeheerder Enexis.

De geleverde stroom wordt via een eigen (gecertificeerde) meter periodiek (maandelijks) doorgegeven aan de energieleverancier die de stroom koopt. Op de website van Zon4Ons kunnen leden zien hoeveel de panelen hebben geleverd.

De som van alle stroom op alle daken wordt gedeeld door het aantal panelen. Dat levert een gemiddelde per paneel. Op die wijze weten leden precies hoeveel voordeel ze met hun bestelde panelen ontvangen.

Stroomopbrengst per paneel

De maximale opbrengst van panelen wordt uitgedrukt in Wattpiek. Die maximale opbrengst wordt bepaald door panelen in een gecontroleerde testopstelling te bestralen met een vermogen van 1000 watt per m2. Het vermogen dat het paneel dan kan omzetten wordt uitgedrukt in Watt. Dit maximale vermogen wordt het piekvermogen genoemd: Wattpiek.

Een algemene vuistregel voor de jaaropbrengst van een paneel bij zuid opstelling in Nederland luidt 1 Wattpiek x 950 = 950 wattuur. Een paneel met een 285 wattpiek levert dan 285 x 950 = 950 x 285/ 1000 = 270 kWh per jaar. Er zijn ook situaties waar de opbrengst hoger is in ons land. Dat hangt van de locale situatie af. Dezelfde zonnepanelen zullen in bijvoorbeeld Saudi Arabië circa 620 kWh opbrengen per jaar omdat de zon-instraling daar 2,3 x meer is dan in ons land.

Het Middag Humsterland ligt in een gebied waar de zon-instraling ietsje hoger is dan het gemiddelde in Nederland, daarom presteren panelen nog ietsje beter. Voor de exploitatie van de panelen voor het postcode project baseren wij ons op de opgave van de leveranciers van de zonnepanelen. Deze opgave luidt: 267 kWh per paneel met een vermogen van 285 WP.

Schermafbeelding 2018-03-25 om 20.57.29

Berekening opbrengst zonnepanelen op elke locatie


Bekijk diverse opstellingen.

"Prijzen voor geïnstalleerde zonnepaneel systemen worden uitgedrukt in Euro per Wattpiek. De opbrengst is afhankelijk van de plaatsing. (dakhellingshoek en oriëntatie.)
Het moge duidelijk zijn dat hoe lager die Wattpiek prijs hoe sneller de panelen zijn terugverdiend."

De EU doet ook wat goeds. Een team van wetenschappers heeft een tool ontwikkeld, waarmee voor elke locatie de opbrengst van panelen kan worden berekend. De volgende waarde moeten worden ingegeven:

  • De locatie
  • De dakhellingshoek in graden
  • De dakoriëntatie in graden tov de azimut
  • De mate van inbouw (vrije lucht doorstroming in het veld/ of ingebed in bouwconstructie)
  • De som van de systeemverliezen (standaard is dat 14% in het model). Dit zijn verliezen van omvormers, kabels, sneeuw, vervuiling en opwarming van de panelen. Extreem goede systemen komen tot 10% verlies.Eigen situatie uitrekenen voor postcoderoos Zon4Ons.
Je kunt met de + en - tekens de uitgangspunten muteren.

Postcoderoosregeling Zon4Ons
ons doel was tenminste 100 deelnemers met gemiddeld 10 panelen>
Dat doel hebben we ruimschootsgehaald met 124 deelnemers en 1574 panelen.


AFM vrijstelling Zon4Ons U.A.


De postcoderoosregeling, waarvan Zon4Ons gebruik maak heeft niet ten doel rendement te behalen met beleggingen van haar leden. Het geld wordt geïnvesteerd in zonnepanelen, de leden kopen zonnepaneel-certificaten bij de coöperatie. Het bedrag voor elk certificaat staat gelijk met de investering die de coöperatie per geïnstalleerd paneel betaalt.

Voor de productie van de panelen geeft de coöperatie elk jaar een ledenverklaring af aan het energiebedrijf van dat lid. Voorbeeld als een lid 10 paneelcertificaten heeft gekocht wordt de productie van 10 panelen opgegeven. Voor die hoeveelheid krijgt het lid korting op de energiebelasting. De hoeveelheid stroomproductie per paneel is de som van alle stroom die door alle panelen van de coöperatie wordt geproduceerd gedeeld door het aantal panelen. Elk lid krijgt per paneelcertificaat daarom de zelfde hoeveelheid toegewezen.

Aan het begin van het jaar geeft de coöperatie een prognose verklaring af van de gemiddelde productie van het aantal panelen per lid aan de energieleverancier in kWh. Hiermee kan de energieleverancier in het maandelijks voorschot de vermindering van de energiebelasting verwerken.

Bij de jaarafrekening wordt het verschil tussen prognose en werkelijke productie verrekend, op dezelfde wijze zoals dat nu ook met uw gas en stroom gebeurd.

Vanwege het feit dat de coöperatie niet risicovol belegd met uw geld en de activiteiten uitsluitend gekocht zijn voor de productie van duurzame stroom, heeft de coöperatie geen meldingsplicht bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), en daarvoor een vrijstelling verkregen.

Verplichte vrijstellingsvermelding

Stacks Image 129