hybride perovskites
het nieuwe materiaal voor
de zonnepanelen van de toekomstDeelname bedrijven aan de postcoderoos regeling

Bedrijven kunnen deelnemen onder de volgende voorwaarden:

  • Eigen stroom aansluiting kleiner of gelijk aan 3 x 80 ampère.
  • Per bedrijf deelname maximaal 20% van de totale zonnestroom installatie.
  • Gevestigd in het postcodegebied.
Belastingen

Bedrijven krijgen als regel de BTW terug over hun inkoop van stroom. Over de energiebelasting betalen consumenten 21% BTW. Met de postcoderoosregeling krijgen consumenten ook de korting op de BTW, bedrijven niet.

De regeling verlaagd tarief (postcoderoosregeling) geldt voor de eerste schijf tot 10.000 kWh. Daarboven geldt de vrijstelling niet. Daarom is het voor bedrijven verstandig om niet meer dan 10.000/267 = 37 paneelcertificaten aan te schaffen. (Één paneel levert 267 kWh per jaar.)

U bespaart door deelname met 37 paneelcertificaten € 1.045 per jaar aan belasting. Daarnaast ontvangt u en 37 x € 8,70 aan winstdeling = € 321. Dat levert een terugverdientijd van 6 jaar. Plus een korting op uw stroom van circa 1 cent per kWh en 2,5 cent per m3 gas.

De winstdeling uit de coöperatie is belast.
Aangezien het resultaat van de coöperatie fiscaal negatief is verwachten wij geen belasting over de uitkeringen. Het resultaat van de coöperatie is fiscaal negatief omdat de afschrijving van de installatie in 15 jaar per jaar leidt tot een aftrekbaar bedrag van € 220.000/15 = € 14.666, terwijl het bedrijfsresultaat circa € 8.700 bedraagt.

Lees meer over coöperaties en fiscaliteit

De vrijstelling op de energiebelasting kan in principe via uw eigen energietoeleverancier worden toegepast in uw maandelijks voorschot. Sommige energiebedrijven zijn daar nog niet op ingericht. In dat geval kunt u teruggave krijgen via uw jaarlijkse belastingopgave.

Lijst van meewerkende energieleveranciers
Bedrijfsbeëindiging

Als u uw bedrijf moet staken, wil verkopen of anderszins beëindigt zijn er twee opties:

  • De rechten die verbonden zijn aan de paneelcertificaten gaan over naar de nieuwe eigenaar. In beginsel zijn de rechten op vrijstelling van energiebelasting gebonden aan uw EAN nummer (Energie Aansluitingsnummer). De nieuwe eigenaar zal dit dan moeten melden aan de coöperatie en de nieuwe eigenaar wordt dan lid van coöperatie met de zelfde rechten als u voorheen had.

  • Uw opvolger of u wil de paneelcertificaten van de hand doen. Dat kan door een koper te vinden binnen het postcodegebied. U mag de certificaten verkopen voor elk bedrag. De nieuwe eigenaar krijgt dezelfde rechten en wordt lid na aanmelding bij de coöperatie. Krijgt u de panelen niet verkocht, dan biedt de coöperatie een opkoopregeling. U ontvangt 70% van de lineair in 15 jaar afgeschreven waarde. Voorbeeld u verkoopt na 7 jaar uw paneelcertificaten. U ontvangt dan per certificaat 70% x € 220 x (15-7)/15 = € 82
Financiering van de panelen

Panelen kunnen gefinancierd worden. De coöperatie kan daartoe bij de provincie tot maximaal 50% van lenen. Dat houdt in dat slechts 50% van de leden kunnen lenen. Sociale minima hebben voorrang. De coöperatie wil deze groep ook in de gelegenheid stellen om te participeren.

  • De rente bedraagt circa 2,5%.
  • De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar.
  • Rente en aflossing geschiedt annuïtair; -dwz een vast bedrag per maand.
  • Tussentijds mag worden afgelost.

Het bedrag aan rente en aflossing per maand per paneelcertificaat (aankoop € 220) bedraagt: € 1,47 per maand. De Coöperatie vraagt 3 cent administratiekosten waarmee het maandbedrag van rente en aflossing € 1,50 per paneel wordt.
Stemrecht

U wordt door deelname aan Zon4Ons lid van de coöperatie. Leden met 1 paneelcertificaat hebben evenveel stemrecht als leden met meer paneelcertificaten. One man one vote.
Verkoop van paneelcertificaten

Certificaten kunt u verkopen. Dat kan door een koper te vinden binnen het postcodegebied. U mag de certificaten verkopen voor elk bedrag. De nieuwe eigenaar krijgt dezelfde rechten en wordt lid na aanmelding bij de coöperatie.
Complexregeling

Indien u op het zelfde woz adres meerdere EAN nummers heeft, betaalt u voor elk EAN nummer het volle schijftarief. De complexregeling biedt u de mogelijkheid om de EAN nummers fiscaal te bundelen tot een fiscale opgave. Daarmee kunt u veel besparen.

Zie toelichting complexbepaling

Electriciteitswet
Keuze energieleverancier

U bent vrij in de keuze van uw energieleverancier. Echter niet alle leveranciers werken administratief mee aan de postcoderoosregeling. Hieronder kunt u nagaan welke energieleverancier meewerkt.

Lijst van meewerkende energieleveranciers

Indien u gebruik wenst te maken van de centrale inkoopregeling van Zon4Ons dan zult u moeten overstappen naar de energieleveranacier die de goedkope stroom en het goedkope gas aanbiedt
Stacks Image 52