Terugverdientijden worden steeds beter

Zonnepanelen
op daken van huizen

Check of jouw leverancier is aan gesloten bij de stichting garantiefonds zonneenergie SGZE

Conclusie


Zonnepanelen zijn inmiddels solide ontwikkeld. De prijs/prestatie verhouding leidt tot terugverdientijden van rond de 7,5 jaar en deze zullen in de komende jaren nog beter worden.
Het openbare net kan nu nog gratis als accu gebruikt worden met de salderingsregeling. Deze regeling gaat op de schop na 2023. Hetgeen inhoudt dat men systemen moet kopen die niet meer dan 50% van het jaarverbruik produceren. Er komt wel een overgangsregering met teruglever-vergoeding.
RVO Nederland heeft een uitgebreide analyse gemaakt van panelen


Straling meten en straling afschermen

Er is nog volop onderzoek naar straling SRON/ ASTRON. We maken onderscheid tussen hoogfrequente straling (meestal draadloos) en laagfrequent (van apparaten met een stekker/ stroomaansluiting).

De norm voor ruimtes waarin geleefd en gewerkt wordt is een stralingsniveau kleiner dan 100 microtesla voorgeschreven. Metingen van hoogspanningslijnen en electromagetische velden

Het magneetveld van de aarde varieert tussen 0,000 03 en 0,000 07 Tesla (30 tot 70 microtesla). De vrij sterke permanente magneten in luidsprekers bereiken een veldsterkte van ongeveer 200.000 microtesla. De magneten van MRI-scanners in ziekenhuizen hebben veldsterkten van 1.500.000 tot 7.000.000 microtesla.

Afschermen van straling

De laagfrequente straling (50 Hz) uit transformatoren zoals omvormers is beperkt. In samenwerking met ondermeer Liander werd vastgesteld dat er geen effecten gemeten kunnen worden op de gezondheid voor zoogdieren, zoals mensen en melkvee;- dit omdat deze laagfrequente straling niet meetbaar door het lichaam wordt geabsorbeerd.

Hoogfrequente straling heeft effect als het geabsorbeerd wordt door weefsel, zoals infrarood en röntgenstraling (hoogfrequent). BIj een röntgenopname wordt de filmplaat achter het lichaam door de straling belicht. Omdat de absorptiecoëficient van het weesfel niet overal het zelfde is worden de vormen zichtbaar van botten, tumoren e.d. op de filmplaat. Daarom dragen de laboratorium assistenten loden schorten. Lood schermt af.

Laagfrequente straling kan geabsorbeerd worden door een rooster van gevlochten draad, zogenaamde kooi van Faraday. Indien om "verdachte omvormers" een dergelijke stalingsabsorptie kooi wordt gemonteerd komt er geen laagfrequente straling doorheen.

Op een boerderij met melkvee zijn op diverse plekken laagfrequent-stralers aanwezig. Zoals de electromotoren in de melkrobot, de kleinere en grote pompen, ventilatoren, koelmachines, perspompen e.d.

Volgens de arborichtlijnen vallen transformatoren zoals omvormers in Cat 1 en zijn volkomen veilig.

Straling neemt kwadratisch af met de afstand

Stacks Image 337505
Stralingsbron en afstand

Voorbeeld:
Stel je meet op 2 mtr: 100 microtesla; dan is de straling op 4 mtr: 10 microtesla en op 8 mtr: 3,16 microtesla en op 16 mtr: 1,78 microtesla.
Kooi Faraday afbeelding
Kanari in kooi Faraday
Vlechtwerk kopen

Wattpiek


De term wattpiek (WP) is het maximum dat een paneel kan leveren onder normcondities (loodrechte instraling op het paneel met 1000 watt.
De prijs van zonnepanelen is de afgelopen 10 jaren met 50% gedaald. Prijs is één factor de andere factor is de prestatie.

Prestatie: Hoeveel stroom haalt het paneel uit de jaarlijkse instraling. Daarvoor is anno 2015 een landelijk cijfer vastgesteld door de overheid ism TNO: De norm waarmee wordt gerekend 875 kWh per Kilowatt Piek. In de praktijk wordt vaak 950 kWh gehaald.

Prijs: Voor een opgeleverde installatie kan de prijs uitgedrukt worden in Euro per WP. Op die manier kun je gemakkelijk aanbiedingen vergelijken.
Goede installaties zijn te koop anno 2018 voor € 1,25 per WP excl. Btw. We kunnen de Btw terugvorderen.

Gebouw gebonden versus vrije veld opstelling
Temperatuurstijging verlaagt het rendement in de electronica van panelen. In het vrije veld presteren panelen door betere koeling daarom 3 tot 5 % meer.1. Het economisch rendement

We kijken naar de terugverdientijd ook wel de simple payout genoemd (SP).

De payout in jaren is de investering gedeeld door de netto besparing. De kosten voor financiering worden niet beschouwd in de SP, omdat deze voor iedereen verschillend zijn. Wel worden de kosten van onderhoud in beschouwing genomen. We gaan er hierbij vanuit dat u de panelen zelf schoonmaakt en dat de omvormer na 13 jaar wordt vervangen

Zonnepanelen maken stroom, die u niet meer hoeft in te kopen. De besparing per kilowatt piek (KWP) is volgens de TNO norm 875 kWh per jaar, maar dat kan in individuele gevallen hoger of lager zijn.

In onderstaande grafiek kunt u zien op welke wijze de terugverdientijd wordt gerealiseerd. Het terugverdien moment is het jaar dat de cumulatieve cashflow groter wordt dan nul. In onderstaand voorbeeld is dat na 7 jaar. De knik in de grafiek laat de kosten zien van vervanging van de omvormer.

De panelen zullen per jaar teruglopen in prestatie. Verzekeringstechnisch houden fabrikanten rekening met 0,67%;- wij hebben rekening gehouden met 1% degradatie per jaar.
Stacks Image 263821

Rentabiliteit van zonnepanelen uitgelegd

Hieronder een tabel waarbij de uitgangspunten in beeld zijn gebracht die in bovenstaande grafiek is afgebeeld. Met zonnepanelen kunnen we besparen op de variabele kosten, want zolang een huis aangesloten blijft op het openbare net blijven de vaste kosten bestaan.

KOSTENCOMPONENTEN STOOMPRIJS

VARIABELE KOSTEN

 1. De leveringsprijs van de energieleverancier
 2. De energiebelasting
 3. De belasting Opslag Duurzame Energie

VASTE KOSTEN
 1. De vaste lasten van de energieleverancier (ook wel vastrecht of administratiekosten genoemd)
 2. De levering van stroom door uw netwerkbedrijf (Het zogenoemde capaciteitstarief (CAP-TAR 2018) Dit is een bedrag per dag afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Varieert in 2018 van € 0,167 per dag voor aansluitingen tot 1 x 10 ampère tot € 5,24 per dag voor aansluitingen van 3 x 80 ampère.

HEFFINGSKORTING en BTW
Elke energieaansluiting heeft een Energie-aansluitingsnummer (EAN-nummer). Daarvoor geldt een heffingskorting van € 308,54 in 2018. Dat geldt voor bedrijven en consumenten.

Op bovengenoemde bedragen wordt BTW geheven van 21%.


Opbouw stroomprijs voor consumenten in Nederland

Energieprijs   PROGNOSE  
 jaar:2018TREND20232030
Variabele lasten      
1.Leveringprijs€/ kWh0,0400stijgt: schaarste0,06000,1000
2.Energiebelasting€/ kWh0,1058daalt politiek0,08000,0800
3.ODE€/ kWh0,0132stijgt door SDE+0,04000,0700
 Totaal variabel  € 0,1590   € 0,1800 € 0,2500
 Btw21% € 0,0334   € 0,0378 € 0,0525
 Variabel incl btw  € 0,1924   € 0,2178 € 0,3025
 Totaal variabel voor 3000 kWh  € 577,17   € 653,40 € 907,50
       
Vaste lasten      
4.Vaste lasten energieleverancier€ /mnd2,80geringe stijging2,903,20
5.Netwerkkosten€ /dag0,61stijgt: netverzwaring0,801,30
       
 Vaste jaarkosten leverancier  € 33,60   € 34,80 € 38,40
 Netwerk jaarkosten  € 222,65   € 292,00 € 474,50
 Totaal vaste lasten  € 256,25   € 326,80 € 512,90
 Btw21% € 53,81   € 68,63 € 107,71
 Vaste kosten incl btw  € 310,06   € 395,43 € 620,61
       
 Totaal vast en variabel  € 887,23   € 1.048,83 € 1.528,11
       
Teruggave   € 308,54 daalt politiek (*) € 250,00 € 200,00
 Btw21% € 64,79   € 52,50 € 42,00
 belastingteruggave incl btw  € 373,33   € 302,50 € 242,00
       
 Totale kosten stroom  € 513,90   € 746,33 € 1.286,11

Meerjaren kosten-en opbrengstoverzicht van zonnepanelen

Stroom prijs   € 0,20 kWh   
Prijs KWP   € 1.250,00 (*)    
Stroomprijs stijging  2%jaar   
Prestatie per KWP nieuw   875 kWh/jaar   
Prestatievermindering  1%jaar   
        
JaarPrijs KWPOpbrensgt kWhVariable stroomprijs in €/kWhBesparingOnderhoudNetto cashflowCum cashflow
1 € 1.250 875 € 0,200 € 175   € (1.075) € (1.075)
2  866 € 0,204 € 177   € 177 € (898)
3  858 € 0,208 € 178   € 178 € (720)
4  849 € 0,212 € 180   € 180 € (540)
5  840 € 0,216 € 181   € 181 € (359)
6  831 € 0,220 € 183   € 183 € (176)
7  823 € 0,224 € 184   € 184 € 8
8  814 € 0,228 € 186   € 186 € 194
9  805 € 0,233 € 188   € 188 € 382
10  796 € 0,238 € 190   € 190 € 572
11  788 € 0,243 € 191   € 191 € 763
12  779 € 0,248 € 193   € 193 € 956
13  770 € 0,253 € 195   € 195 € 1.151
14  761 € 0,258 € 196 € 250 € (54) € 1.097
15  753 € 0,263 € 198   € 198 € 1.295
16  744 € 0,268 € 199   € 199 € 1.494
17  735 € 0,273 € 201   € 201 € 1.695
18  726 € 0,278 € 202   € 202 € 1.897
19  718 € 0,284 € 204   € 204 € 2.101
20  709 € 0,290 € 206   € 206 € 2.307
21  700 € 0,296 € 207   € 207 € 2.514
22  691 € 0,302 € 209   € 209 € 2.723
23  683 € 0,308 € 210   € 210 € 2.933
24  674 € 0,314 € 212   € 212 € 3.145
25  665 € 0,320 € 213   € 213 € 3.358
(*) De prijs per kWp daalt gestaag. Voor hele grote systemen > 3000 panelen worden installaties verkocht voor € 600 per kWp.

Systemen met panelen van 300 wattpiek kosten dan per paneel compleet gelegd € 180,- excl. BTW

Het is de verwachting dat de stroomprijs sneller stijgt dan de degradatie van de panelen. Dus dat in euro's de opbrengt stijgt.

Opbrengst van panelen in relatie tot plaasting

De EU heeft een tool ontwikkeld om voor elke locatie in Europa de opbrengst te bepalen van zonnepanelen.

 • PV-GIS EU
 • Zoek de locatie op de kaart op en klik
 • Voer de hellingshoek in
 • Voer afwijking in graden tov de zuid-as in (Azimuth)
 • Druk op Visualize en het program rekent uit wat de opbrengst is per jaar, en voor elke maand, rekening houdend met de systeemverliezen en de specifieke zonsituatie op grond van een 10 jarig gemiddelde.
Stacks Image 337525

Opbrengst per 1000 wattpiek paneel = 998 kWh per jaar in Oldehove
Electraweg, met ligging zuid en hellingshoek 35 graden

Close2. Visueel effect


Sommigen vinden ze mooi anderen vinden ze foeilelijk. Het blijft een kwestie van smaak. Voor monumenten en beschermde dorpsgezichten is goedkeuring van de gemeente vereist. In overige situaties niet.

In Nederland wil met graag zwarte panelen. Echter deze worden warmer, waardoor de electronica slechter presteert en de zwarte panelen onderveer 3 % minder rendement hebben tov de zwarte.


3. Waarde vermeerdering van uw huis
Nieuwe eigenaren krijgen het voordeel van een goedkopere stroomrekening. In bovenstaand voorbeeld is dat een netto voordeel van € 175 per jaar. In hypothecaire leenwaarde is dat waard (annuítair over 15 jaar tegen 3 %) € 2.089 voor een installatie van 1 KWP. Dat zijn 4 panelen van ieder 250 Wattpiek.
Zou u een installatie hebben van 4.000 Wp of-te-wel 4 KWP dan krijgt uw huis een onderhandelbare meerwaarde in de verkoop van 4 x € 2.089 = € 8.356. Zonder hypotheekrenteaftrek. En met die aftrek € 13.927

Wij zouden zeggen dus altijd doen.4. Levensduur en verzekering

Panelen maken onderdeel uit van de aard en nagelvaste onderdelen van uw huis, Zijn daarom ook als regel mede verzekerd bij brand, en stormschade. U dient wel te melden dat u panelen heeft.

Huidige verouderingsproeven en praktijk voorbeelden laten zien dat goede panelen tenminste 25 jaar mee gaan. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat panelen elk jaar minder presteren. De afval is 0,5 to 1% per jaar.

Wilt u grotere zonnesystemen goed en zeer betaalbaar verzekeren, dan is een goed adres: Solarif Nederland, Mr. B.M. Teldersstraat 11, Arnhem 


5. Onderhoud
Panelen zijn glad met een vuil afstotende laag;- maar op den duur raken deze toch vervuild. Stof en ander vuil , zoals vogelpoep en blad van bomen worden naar beneden geregend en blijft deels zitten. De onderste panelen verzamelen daardoor het meeste vuil. Jaarlijks moeten de panelen worden gereinigd met lauw water en een zachte spons. Er zijn gespecialiseerde bedrijven met telescoop-reinigers die voor een bedrag van circa € 80 per keer de panelen reinigen.

Zonnepanelen-schoonmaken-4


5. Parallel of serieschakeling
Bij een serieschakeling staan alle panelen met elkaar in verbinding zoals kerstlampjes. Gaat er een stuk dan doen alle lampjes het niet. Bij panelen geldt dat als een paneel minder presteert, alle andere in de zelfde mate minder gaan presteren. Dus schoonmaken is een must. Maar ook bij schaduwwerking beïnvloedt het paneel dat in de schaduw staat, de opbrengst van de overige panelen nadelig.

Bij parallelschakeling geldt dat elk paneel apart wordt aangestuurd en stroom levert aan de omvormer.. Ze hebben dus geen last van elkaar. Dergelijke installaties presteren beter, maar zijn circa 5 tot 10% duurder. Voordeel van parallel monitoren is dat je de prestatie van elk individueel paneel kunt bijhouden.


Zonnepanelen.net heeft een overzichtelijke site waar zonnepanelen en omvormers worden getest

Film over principes van parallel of serieschakeling


7. Salderen, Slimme meter versus oude analoge meter

De nieuwe digitale meters houden bij hoeveel stroom wordt teruggeleverd aan het net. Die gegevens worden doorgegeven aan uw energieleverancier.
De stroom die u aan het net levert mag u weer gratis gebruiken tot een maximum van 10.000 kWh op jaar basis daarboven moet u daarover energiebelasting betalen.
Dit noemt men de salderingsregeling. (artikel van de overheid)

ALS U MEER TERUGLEVERT DAN UW EIGEN GEBRUIK KRIJGT U VOOR DE GELEVERDE STROOM EEN VERGOEDING

Tarieven die energieleveranciers hanteren voor teruglevering aan particulieren


Bij de oude analoge meters draait de meter terug als u stroom aan het net levert. In dat geval weet dus niemand dat u stroom terug levert, maar u heeft wel het financieel voordeel, omdat de jaarsom op de meter is gedaald. Momenteel moeten zonnepanelen leveranciers melden als ze een installatie gaan plaatsen.
Het netwerkbedrijf installeert dan een digitale meter.

Indien u stroom levert aan het net, bent u ondernemer voor de BTW. U hebt een keuze om een fiscaal voordeel te behalen :
a. U meldt zich aan bij de Belastingdienst en u vraagt de BTW op uw investering terug. Vanaf dat moment heeft u diverse administratieve verplichtingen.
b. Indien u zelf geen actie onderneemt, zal de belastingdienst dat beschouwen als een stilzwijgend verzoek om ontheffing van uw BTW-verplichtingen.

8. De toekomst van zonnepanelen

Huidige panelen anno 2016 hebben rendementen van 15 tot 19%. Dat wil zeggen dat van de ingestraalde zonne-energie 15 tot 19% wordt omgezet in stroom. Dat percentage geldt als de zon recht op het paneel schijnt.

Op laboratoriumschaal wordt gewerkt aan panelen die veel hoger rendementen hebben. Zoals bij het topinstituut AMOLF.
We mogen verwachten dat over 10 jaar panelen wellicht 40% rendement zullen hebben.

Daarnaast is de prijs van zonnepanelen sterk gedaald en zijn de montagesystemen slimmer ontworpen. Dat maakt dat de prijzen van installaties fors zijn gedaald. Die daling zal nog een stukje kunnen voortzetten.

Historie_prijs_zonnepanelen

In het blad Solar Magazine is te lezen dat de Watt piekprijs nu is gedaald tot 53,9 cent excl. BTW.

Pervosekite materiaal voor het paneel van de toekomst
Zonnepanelen leveren stroom als de zon schijnt. Als u terug levert aan het net en ’s-avonds de stroom weer benut die u heeft teruggeleverd, dan moet die stroom uit een centrale of uit een opslagsysteem komen. Er moeten dus extra kosten worden gemaakt door de netbeheerder en de stroomproducenten om uw opslag te realiseren. Dat salderen is nu nog gratis, omdat de regering zonnestroom wil stimuleren. Maar er komt een tijd dat er een prijs voor de opslag betaald moet worden. Er is een potje waaruit dat nu collectief gefinancierd wordt via de zogenaamde ODE. Opslag duurzame energie. Voor elke kWh betaalt elke gebruiker nu via de energieafrekening. Burgers 0,52 cent per kWh voor het segment 0 tot 10.000 kWh per jaar. Grootverbruikers betalen minder

In uw stroomrekening is er een post opslag duurzame energie. Die is nu 0,5 cent per kWh. Dus alle stroomgebruikers betalen voor die opslag. De opslag geldt niet alleen voor zonnepanelen van individuele gebruikers maar vooral voor de grote systemen, zoals windmolens op zee en zonneweides. Het afstemmen van vraag en aanbod op nationale en internationale schaal van groene stroom is een enorme opgave.

Zolang de opslag niet goedkoop geregeld kan worden blijft de toepassing van groene stroom uit wind en zon beperkt. Match vraag en aanbod CE-Delft


Perovskite


Zonneenergie 27% van alle energie in 2050?

Mogelijkheden en ontwikkelingen van Solar. Daar wordt je blij van.


Nieuwe ontwikkelingen: dunner, meer kleuren en hogere rendementen

Waarom dure zonnepanelen straks tot het verleden gaan behoren.


9. De positie ten opzichte van de zon

Als de zonnestralen loodrecht op de panelen vallen is de opbrengst het grootst. Bij het op komen en ondergaan van de zon verandert die positie. Voor een vaste opstelling is positie op het zuiden met een hellingshoek van 36 graden het beste.

instraling-zonnepanelen

Vaste opstelling op daken en opbrengst van panelen

Leuk om te weten:

 • Op het water zijn systemen ontwikkeld die meedraaien met de zon en behalen daardoor 20 to 30% meer opbrengst dan vaste opstellingen.

zonnepanelen1

 • In het Midden Oosten is de instraling van de zon 2200 tot 3000 kHw per jaar. Daar brengen panelen 2 tot 3 x meer op dan bij ons. De optimale hellingshoeken zijn in die landen anders dan bij ons.

hellingshoek panelen

Plaatsing op het zuiden en invloed van de hellingshoek


10. Opslagsystemen

Met accu's is het mogelijk de stroom op te slaan. Accu's zijn nog duur. Nemen we bijvoorbeeld de Tesla powerwall: die kost per cyclus kWh opladen -en gebruik 15 cent per kWh. De prijs per kWh opslag capaciteit van deze accu is $ 350,00. Voor elektrische auto's heeft het VW concern een li-ion pakket ontwikkeld dat € 90,00 kost. Dus ruim 3 x goedkoper dan de Tesla batterij.

Zolang het salderen gratis is lonen deze systemen niet.


tesla powerGaan we volledig van het openbare net af dan bespaar je ook op de vast lasten, maar loop je de fiscale heffingskorting compensatie ook mis. Bij een verbruik van 3000 kWh kun je dan 17,1 cent besparen per kWh.
Bekijk prijsopbouw stroomprijzen voor consumenten