Verbeter de wereld, stapje voor stapje…maar wel snel graag!

Impregneren van gevels en daken

Conclusie


Droge gevels, isoleren beter. Vervuilen niet. Besparing is circa 25% van het actuele energieverlies. Gemakkelijk zelf te doen.

Stacks Image 248816

Impregneren levert besparing op gas
Voegen blijven langer goed

Zelf doen
Kosten van impregneermiddel

Den Braven € 4 per liter, nodig 0,5 ltr/m2
Wivo GB7 € 53 per 5 iter

Laten impregneren
Haveka.com € 5,55 / m 2 excl. reinigen
West Reininging € 5,50 / m 2 excl. reinigen (*)
(*) Op basis van oligomeer organosiloxaan, 10 jaar garantie op waterafstotend vermogen.

Bij vervuilde gevels is reiniging noodzakelijk om de hechting te waarborgen.


Nuttige site met informatie over gevel impregneren
Gevels zijn in ons land meestal gebouwd van poreus baksteen. De lucht in baksteen is een belangrijke isolator. Bij regen nemen de stenen en de voegen water op, waardoor deze minder isoleren.

Bij temperaturen onder nul bevriest het water in de stenen en voegen. IJs heeft een volume dat 10% groter is als dat van water en drukt de voegen stuk. Stenen kunnen scheuren.

Het water uit de stenen en voegen verdampt weer bij droog weer. Voor verdamping is warmte nodig. Die warmte wordt onttrokken aan de stenen, de voegen en de langs-strijkende lucht. Het effect is dat de stenen gedurende het verdampingsproces kouder worden.

Het warmtetransport tussen binnen en buiten wordt bepaald door het temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Gedurende het verdampingsproces is dat verschil groter en is het warmtetransport naar buiten dus groter.

Op jaarbasis is er 2 tot 5m3 gas per m2 te besparen bij spouwmuur constructies. Voor oude panden zonder spouw kan dit nog veel meer zijn.

Bij pannendaken met poreuze pannen is er 20 tot 30% te besparen.
Geglazuurde pannen nemen in principe geen water en daarbij is impregneren niet zinvol.

Bouwtechnische verantwoording

Stacks Image 255074
Impregneren loont

Standaard bakstenen muren met spouwmuur. Wat opvalt is dat de muren binnen een oppervlakte temperatuur hebben van 11,8
oC. Bij een buiten temperatuur van -5 oC. En een binnentemperatuur van de ruimte van 20 oC.
Ook is condens te zien op het buitenblad. Dat vocht komt uit de kamer.
De warmteoverdracht van de droge constructie is 1,35 W/m2.K
Op jaarbasis is het warmteverlies locatie midden Nederland:
105,6 kwh/m2

Als het buitenblad nat is wordt de warmteoverdracht van de constructie 1,49 W/m2.K
Daarbij is de schijnbare builtemperatuur ook nog een 5 graden lager. Dit treedt 30% van het jaar op.
Op jaarbasis is het warmteverlies locatie midden Nederland:
130,2 kwh/m2

Conclusie dit type ongeïmpregneerde muren verliezen op jaarbasis (130 - 105)/105 x 100 = 24 % meer warmte dan geïmpregneerde muren.
Isoleren verhoogt comfort, vermindert warmteverlies en vermindert de condensvorming.

Standaard bakstenen muren met spouwmuur, geïsoleerd met pur schuim. Wat opvalt is dat de muren binnen een oppervlakte temperatuur hebben van 18,4
oC. Bij een buiten temperatuur van -5 oC. En een binnentemperatuur van de ruimte van 20 oC. Dat is ten opzichte van de ongeïsoleerde situatie een aanmerkelijk verschil. 6,6 oC beter en dus meer comfort.

Wel valt op dat er nog steeds condens optreedt. Maar beduidend minder. Ook in deze situatie loont het om de gevel te impregneren.
Stacks Image 255078
Dampremmende laag voorkomt condensvorming

Standaard bakstenen muren met spouwmuur, geïsoleerd met pur schuim. Een een damp remmende folie op het binnenland van 0,2 mm PE.
Dit is uiteraard alleen mogelijk bij nieuwbouw.

De binnenmuur temperatuur neem 0,1
oC toe, maar veel belangrijker is dat de condens achterwege is gebleven.

Dergelijke constructies zijn duurzamer, verliezen minder warmte en produceren ook geen condens.

Condensvorming ontstaat door het vochttransport van binnen naar buiten. Waterdamp verplaatst zich als gevolg van verschillen in dampdruk. Komt de damp tegen een koude muur aan, dan ontstaat er condens als de relatieve vochtigheid daar ter plaatse 100% wordt. Dit trekt in de muur, waardoor de isolatiewaarde verlaagt en de muur nog kouder wordt.

Door een dampremmende laag wordt dat transport tegengehouden. Deze laag moet tegen de binnenmuur geplaatst worden;- immers het vochttransport gaat van binnen naar buiten.

Damptransport

Lenntech heeft een aantal praktische rekenmodules, waarmee je on-line inzicht kunt krijgen in het verband tussen temperatuur, relatieve vochtigheid, dampdruk en absolute vochtigheid.
https://www.lenntech.nl/calculatoren/vochtigheid/relatieve-vochtigheid.htm