16 miljoenmensen werken in Indonesië in deze sector. Die oerwouden kapt en verbrandt. Palmolie zit in meer dan de helft van alle levens- middelen in de supermarkt. Van margarine tot zeep, van stroopwafels tot krentenbollen, van babymelkpoeder tot lippenstift. Palmolie wordt gewonnen uit het fruit van de oliepalm die in tropische landen groeit.
Orang Oetans moeten plaats maken voor palmolieplantages
Als het hier is verboden, dan exporteren we het naar ontwikkelingslanden. Gif in de bodem breekt heel langzaam af.
Op wereldschaal zal het niet direct helpen. Maar het helpt wel ons zelf en onze kinderen. Zo leren onze kinderen als ze beleid maken en leiding gaan geven hoe het wel moet. Onkruid en insecten bestrijden met gif is een misdaad.
De schrijver van dit boek heeft een groot deel van zijn leven besteed aan het kweken van gewassen zonder gebruik van kunstmest en insekticiden. Hij stelt op grond van zijn ervaringen vast dat het gebruik van deze kunstmiddelen vrijwel overbodig is als maar voldoende aandacht wordt besteed aan een juise standplaats voor de gewassen en aan een doeltreffende bodembewerking. Naar aanleiding hiervan zijn veel richtlijnen, voornamelijk over compostvorming, in het boek verwerkt. Gezien de situatie waarin het leefmilieu verkeert is het stellig zaak ideeen zoals van deze auteur ernstig te nemen en - waar mogelijk - in praktijk te brengen. Het boek verdient dan ook een plaats in de bibliotheek.
Universiteit Wageningen werkt hieraan
Overzicht van methodes om milieuvriendelijk onkruid te bestrijden
Welek straling is wel en niet gevaarlijk en waarom
FILE SHARING
destruction