Studie universiteit Noorwegen naar kosten van groene waterstof productie. Inclusief Capex : Investering, Opex: Bedrijfsvoeringing.
Analyse CE Delft naar problematiek vraag en aanbod stroom in relatie tot stroom uit zon en wind. Kosten overzicht van opslagmogelijkheden
Hoogste rendement en minste last voor omgeving door correct stoken met houtkachels. Een degelijk Duitse analyse
Hoeveel kost geothermie
Hoofdlijnen van het klimaatakkoord in Nederland
PV-GIS: EU science tool voor berekenen opbrengst zonnepanelen voor elke locatie in Europa
Op alle brandstoffen wordt energiebelasting geheven.
Welke gassen zijn schadelijk en waarom; wat is de regelgeveing voor uitfasereing
Wanneer schadelijk en wanneer niet; een studie van ARBO net
SWOT analyse van Biogasinstallaties door Universiteit van Gent. Biogas niet levensvatbaar zonder staatssteun
Energiedijken zijn zo groot dat er op staatsniveau aansturing noodzakelijk om alle belangenvelden goed te behartigen.
Prijzen van waterstof als functie van stroomprijs, netwerk vergoedingen, CAPEX en OPEX 2020 - 2050
FILE SHARING
energie besparing