Facts and Fiction

Nederland CO2 vrij


Iedereen heeft het er over. Aan de keukentafel, aan de bar, op het werk en vooral de politici en de media. Nederland moet van het gas af én we moeten CO2 vrij worden. Als het even kan voor 2050.
Dat betekent onder andere elektrisch rijden, warmtepompen installeren in uw huis en de industrie krijgt een CO2 heffing wanneer ze gebruik maken van fossiele brandstoffen. Maar waarom krijgt men in België en Duitsland dan subsidie wanneer je juist overschakelt naar gas? Wie weet nu water goedkoper, duurzamer en milieuvriendelijker is? Wij van Humsterland Energie proberen wat duidelijkheid te brengen in de jungle van energie.

Onze portemonnee

Allereerst hebben wij onderzocht wat het precies voor financiële gevolgen met zich mee zal brengen wanneer we in Nederland compleet CO2 vrij willen worden. Daarnaast hebben we bekeken wat de eventuele alternatieven zouden kunnen zijn. Hierbij hebben wij gebruikt gemaakt van onderzoeksinstellingen zoals CE Delft en het Fraunhofer Instituut in Duitsland.
Het CE Delft is het Nederlandse onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken. Het Fraunhofer Instituut besteed 2,3 miljard euro per jaar aan wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn zo’n 25.000 stafleden werkzaam.

Feiten 2017

Nederland gebruikt aan energie
• totaal landelijk verbruik 3155 Petajoule
• waarvan 188 Petajoule hernieuwbare energie uit zon, wind, biomassa, waterkracht
• waarvan 30 Petajoule kernenergie
Het huidige beleid wil fossiel verbruik belasten. Het bedrag wat daardoor wordt ‘binnengehaald’ moet worden gebruikt om nieuwe technologieën in te zetten om CO2 uitstoot te verminderen. In 2030 zal het met 50% verminderd moeten zijn en in 2050 zal dit tot nul teruggebracht worden.

Conclusie
We komen tot de conclusie dat de CO2 heffing €3,7 miljard op zal brengen in 2030. Wanneer je de som van de CO2 heffingen van 2020 tot en met 2030 bij elkaar zou optellen kom je uit op een bedrag van €34 miljard. Om de helft van die uitstoot op te vangen en in te zetten als hernieuwbare energie, dus schone, duurzame en onuitputtelijke energie die ons milieu niet schaadt, moet er voor 1550 Petajoule aan zonneweides of windmolens moeten worden aangelegd.

Die investeringen bedragen bij de windmolenoptie €369 miljard en bij zonneweides €453 miljard. Dit zal in de 11 jaar van 2020 tot en met 2030 moeten worden geïnvesteerd.
Tegenover de kosten van de aanleg van de windmolenparken staan de vermeden kosten van steenkool, aardolie en gas. Die kosten over de periode van 2020 tot en met 2030 bedragen opgeteld €55 miljard. Die besparing is niet genoeg om de investering te kunnen dragen. Toelichting: In 2030 besparen we aan de inkoop van fossiele brandstoffen €8,3 miljard wanneer de 50% reductie doelstelling is behaald. Echter de kapitaallasten voor de windmolenoptie zijn €23,6 miljard per jaar. Uitgaande van 4% rente en 25 jaar levensduur. Dan hebben nog geen basislast, omdat wind en zon niet op afroep beschikbaar beschikbaar zijn.


Opslag is zo kostbaar dat we met de technologie die we nu kennen de transitie niet kunnen financieren.

Zonder opslag van zon en wind is de transitie naar fossielvrije energievoorziening niet mogelijk. Accu’s kosten nu nog € 150 per kWh en wegen per kWh 100 kg. Experts verwachten dat die prijzen gaan dalen onder de € 100 per kWh.
Wij hebben vastgesteld dat 33% van de jaarproductie van een paneel moet kunnen worden opgeslagen als voorraadvat om het hele jaar door een basislast te kunnen creëren.
De kosten van opslagcapaciteit voor één paneel met een jaarproductie van 300 kWh kost dan: 300 x 33% x € 100 = € 10.000.
Wij van Humsterland Energie zijn dan ook overtuigd dat je met windmolens en of zonneweides niet het beoogde resultaat kunt halen zonder hier enorme kosten voor te moeten maken. Wij hebben daarom ook een dijk van een ander idee om Nederland van hernieuwbare energie te voorzien.