Facts and Fiction

BV Nederland en haar energiekosten.


In Nederland wordt 120 miljard kWh aan elektriciteit verbruikt en 480 miljard kWh aan overige energie uit voornamelijk fossiele bronnen. Totale opgave voor de energietransitie bedraagt 600 miljard kWh.

Laten we eens kijken wat de energie kost die wij in Nederland momenteel opmaken. Om het begrijpelijk te houden laten de we accijns, fiscale systemen, subsidies en BTW buiten beschouwing.

We beschouwen Nederland als een inkomen-verschaffende doelgemeenschap en kijken als gemeenschap naar de kosten van energie. Fiscale maatregelen en subsidies vertroebelen die kosten. Zo betalen bedrijven die meer dan 10 miljoen kWh verbruiken per
kWh € 0,00058 energiebelasting zonder BTW;- en burgers € 0,11858 per kWh incl. BTW

zie de tabellen van de belastingdienst

Aardolie

De kosten van aardolie op de wereldmarkt zijn €70,- per barrel. Een barrel bevat 159 liter. De energiewaarde van aardolie is circa 11,3 kWh per liter.
Aardolie heeft een rendement van 90% op gebied van verwarmingsdoeleinden. Berekening: 70/ (159 x 11,3)/0,9: € 0,043 per kWh
Wat het aandrijven van voertuigen betreft heeft aardolie een rendement van 30 %. Berekening: € 0,1289 per kWh.
Bij het produceren van elektriciteit kunnen we bij aardolie uitgaan van een rendement van 50 %. Berekening: € 0,0773 per kWh
(voor de stroomproductie excl. CAPEX en OPEX)

Aardgas

Kosten op de handelsmarkt markt € 0,20 per m3. Per m3 is de energiewaarde circa 8,8 kWh.
Verwarmingsdoeleinden met 95% rendement: 0,20/(8,8 x 0,95): € 0,0239 per kWh
Aandrijving voertuigen met 28% rendement: € 0,0784 per kWh
Produceren van elektriciteit met 55 % rendement: € 0,0399 per kWh (excl. CAPEX en OPEX)

Steenkool

Kosten op de handelsmarkt markt € 65 per ton. Per kg is de energiewaarde circa 3 kWh.
Verwarmingsdoeleinden met 80 % rendement: 65/(1000 x 3 x 0,8): € 0,027 per kWh
Produceren van elektriciteit met 53 % rendement: € 0,0409 per kWh (excl. CAPEX en OPEX)

Biogas

Kosten productie inclusief feed-stock op de markt markt € 0,70 per m3. Per m3 is de energiewaarde circa 8,8 kWh.
Verwarmingsdoeleinden met 95% rendement: 0,70/(8,8 x 0,95): € 0,0837 per kWh
Aandrijving voertuigen met 27% rendement: € 0,2946 per kWh
Produceren van elektriciteit met 50 % rendement: € 0,159 per kWh (incl. CAPEX en OPEX)

Windenergie grootschalig

Kosten productie inclusief onderhoud € 0,08 per kWh.
Verwarmingsdoeleinden met 100% rendement: € 0,08 per kWh
Aandrijving voertuigen via batterijen met 80% rendement: € 0,10 per kWh (incl. CAPEX en OPEX)

Zonne-energie grootschalig

Kosten productie inclusief onderhoud € 0,07 per kWh.
Verwarmingsdoeleinden met 100% rendement: € 0,07 per kWh
Aandrijving voertuigen via batterijen met 80% rendement: € 0,0875 per kWh (incl. CAPEX en OPEX)

Verwarmen met waterstof in huizen

Productie 1 kg watersof kost aan stroom 60 kWh; onderhoud en investering € 0.20 per kg
1 kg waterstof levert 33 kWh aan energie.
Stel dat de waterstof gemaakt wordt met windenergie van € 0,08 per kWh.
Verwarmingsdoeleinden met 95% rendement: (60 x 0,08 + 0,20)/(33 x 0,95): € 0,159 per kWh


Opgave van de transitie van 600 miljard kWh met wind en zon

In Nederland wordt 120 miljard kWh aan elektriciteit verbruikt en 480 miljard kWh aan overige energie uit voornamelijk fossiele bronnen. Totale opgave voor de energietransitie bedraagt 600 miljard kWh.
Met een ha zonneweide produceren we 1 miljoen kWh in Nederland. Dekking van de vraag , behoefte 600.000 ha = 15 % van de oppervlakte van het land. Kosten per ha € 1 miljoen. Indien de volledige transitie gedaan wordt met zonneparken dan is de prijs totaal: 600 miljard.

Een windmolen van 80 m hoogte met een diameter van 100 m produceert 7 miljoen kWh. (900 kWh/m2 turbine-oppervlak per jaar). Per km2 kunnen we 1 molen plaatsen van dit type, zonder dat deze elkaar nadelig beïnvloeden. Dus benodigd 600.000/7 = 85.700 windmolens. Dat is ruim 2 x de oppervlakte van Nederland. Kosten per molen € 13 miljoen. Totale investering als de energietransitie met molens wordt gedaan bedraagt € 1.114 miljard.
Nederland 2-de voedselexporteur van de wereld. Hoe zit dat en hoe kan dat.

Maarten van Rossum aan het woord
Klimaatpaniek terecht of niet.

Maarten van Rossum aan het woord