Kosten energieprijzen voor bedrijven en burgers

Inhoudsopgave onderwerpen

Electriciteitsprijzen voor huishoudens 2-de helft 2017 incl. belastingen en BTW

Stacks Image 169


Duitsers en Denen betalen ruim 3 x zoveel voor hun stroom als de Bulgaren. In Nederland betalen we nu iets meer dan 20 cent per kWh in Duitsland en Denemarken is dat ruim 10 cent meer. De belastingen per land verschillen ook fors.
Het valt op dat landen die voorop lopen in de transitie met zon en wind hoge energieprijzen moeten hanteren om de kosten voor de verduurzaming te compenseren.

Volledig artikel: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics/nl