Waterkracht potentie: 33 % van alle energiebehoefte op aarde

Noorwegen wil Europa’s ‘groene opslag batterij’ worden
De Scandinavische natie wil het overschot van groene stroom uit zon en wind van buurlanden opslaan in waterkracht systemen, zodat de fossiele centrales niet ingeschakeld hoeven worden als de zon niet schijn of als de wind niet waait.

Bij Bergen in Noorwegen heeft de fjorden-strook de potentie om 1 miljard mensen van stroom te voorzien. Europa telt 831 miljoen mensen. Dan zijn we klaar met vergroenen.Water bevat 832 x meer massa dan lucht. Een 5 MW turbine in water heeft een diameter van 8 m;- Voor lucht hebben we een windmolen met een diameter van 230 m nodig voor hetzelfde vermogen.


UIteraard geldt dit verschil indien de stroomsnelheden in m/s gelijk zijnā€¦.


Hoogspanningskabel Nordlink van Duitsland naar Noorwegen

1.400 mW vermogen kan daarmee worden getransporteerd. Een wereldprimeur uitgevoerd door Tennet. Nordlink wordt in 2020 in gebruik genomen.
Vraag en aanbod van elektriciteit wordt steeds complexer. Met Nordlink kan groene stroom uit Duitsland opgeslagen worden in waterbekkens in Noorwegen.

Maar wat kost dat?


De energiekosten daarvoor zijn:

  • Het transport heen en terug (2 x 5% verlies)
  • Het oppompen van water in een spaarbekken (80% rendement)
  • Het spuien en stroomopwekking van water via turbines (80% rendement)

Totaal verlies 42,2 %. Dit verlies verhoogt dus de kWh kosten. De kostenverhoging voor 1 kWh is derhalve 173%


Installatie kosten/ kWh stroom opslag in Noorwegen

Onderdeel Eurocent/ kWh
Transport heen 2,1
Transport retour 2,1
Oppompen 2,5
Spuien en stroomopwekken 2,5
Totaal 9,2

Stel dat de stroom kosten uit een windmolen 4,4 cent/ kWh bedragen. Dan leidt het energieverlies tot een kostprijs van 7,6 cent per kWh. Hierboven op komen dan nog de kosten van de installaties van 9,2 cent per kWh. Totaal kost stroom via de Noorse spaarbekkens dan voor windstroom 16,8 cent per kWh.


Stacks Image 45
NorNed-kabel
De NorNed-kabel is een 580 km lange gelijkstroom-hoogspanningskabel over de bodem van de Noordzee tussen Noorwegen en Nederland. (6 mei 2008 in gebruik genomen)

De kabel heeft een capaciteit van 700
MW (dat is ongeveer een grote elektriciteitscentrale). De kabel wordt gebruikt om overdag goedkope met waterkracht opgewekte en dus schone elektriciteit uit Noorwegen te importeren. 's Nachts kan dan goedkope Nederlandse nachtstroom worden gebruikt om Noorwegen te voorzien zodat het water in de bassins van de Noorse waterkrachtcentrales gespaard kan worden voor de piekvraag. Eventueel kan zelfs de goedkope nachtstroom gebruikt worden om water omhoog in het spaarbekken te pompen, om er dan overdag, als er grote behoefte is aan stroom, weer elektriciteit mee op te wekken. Op die manier worden de stuwmeren gebruikt om energie op te slaan, die ook weer makkelijk terug te winnen is.

Stacks Image 19

Waterkracht in Nederland

Overal turbines maken waar voldoende valhoogte is.
Werkt mee aan een schone aarde.

Nederland 2016:
Waterkracht productie 120 gWh;-
Landelijke behoefte 120.000 gWh = 120 miljard kWh

Nederland 1950:
Landelijke behoefte 7.000 gWh.

De potentie van waterkracht:
Emissievrij, 24/7 beschikbaar, super snel schakelbaar, levensduur meer dan een generatie.

Europa heeft 53% ontwikkeld.
Afrika loopt nog ver achter.


Dammen in rivieren moeten plaats maken voor visgmigratie


De keerzijde van dammen - in met name rivieren die verbinding hebben met open water - is dat de migratie van vissen onmogelijk wordt gemaakt.
De Europese Unie (dat zijn wij met zijn allen) heeft bepaald dat sommige van die waterwerken ontmanteld moeten worden.
Stacks Image 52
Hierboven is de 35 meter hoge Vezine dam te zien in de rivier de Sélune. Deze 90 km lange rivier is verbonden met de de bay van Mont-Saint Michel aan de Normadische kust in Frankrijk.

bron: https://www.waternewseurope.com/france-huge-dam-removal-started-to-give-room-to-selune-river/t.