We vergelijken investeren in de geoptimaliseerde moderne molen van 1.000 kW tegen het beleggen van hetzelfde geld tegen 2 % over een periode van 25 jaar.

Een vuistregel voor de productie van windmolens ontlenen we aan de database van het CBS. Die weten precies hoeveel molens producten. Dit omdat de eigenaren die productie precies opgeven met gecertificeerde kWh meters om zo SDE+te ontvangen. 27,8% van het maximale vermogen van een grote molen x 8760 uur is de jaarproductie. In cijfers 1000 x 8760 x 28% = kWh
De prijs die we voor de stroom ontvangen in de projectperiode (25 jaar) hebben we geraamd op 5,95 cent daar gaat vanaf onderhoud en vervanging 2 cent. Dus netto 3,95 cent. Dat levert op jaarbasis een cashflow van € 96.950 op.

We mogen concluderen dat onze samenleving in zijn totaliteit dus achteruit boert met windmolens.. Nu is de subsidiebijdrage aan windmolens nog te overzien. In 2018 is € 396 mln gereserveerd in de overheidsuitgaven. Dat wordt betaald uit aardgasbaten en de opslag duurzame energie (ODE(*)).

Het break-evenpoint van terugverdientijd en een bankrente van 2%
We horen vaak de redenering dat investeren in duurzaamheid meer oplevert dan de bank. Men suggereert dat het besparingspercentage gelijk is aan rente. maar dat is een denkfout. Bij een investering ben je het geld kwijt en bij de bank staat het geld nog steeds op de bank, al heb je een laag rente percentage. Ook bij milieu centraal wordt die denkfout gemaakt.

(*) We merken op dat opslag duurzame energie een potje is voor opslag en niet voor de productie van duurzame energie.

Bancair sparen of investeren in windmolen   
jaarCashflow windmolenCumulatieve cashflowBancair 2 %
0 € -1.120.000 € -1.120.000 € 1.120.000
1 € 96.950 € -1.023.050 € 1.142.400
2 € 96.950 € -926.100 € 1.165.248
3 € 96.950 € -829.150 € 1.188.553
4 € 96.950 € -732.200 € 1.212.324
5 € 96.950 € -635.250 € 1.236.570
6 € 96.950 € -538.300 € 1.261.302
7 € 96.950 € -441.350 € 1.286.528
8 € 96.950 € -344.400 € 1.312.259
9 € 96.950 € -247.450 € 1.338.504
10 € 96.950 € -150.500 € 1.365.274
11 € 96.950 € -53.550 € 1.392.579
12 € 96.950 € 43.400 € 1.420.431
13 € 96.950 € 140.350 € 1.448.839
14 € 96.950 € 237.300 € 1.477.816
15 € 96.950 € 334.250 € 1.507.373
16 € 96.950 € 431.200 € 1.537.520
17 € 96.950 € 528.150 € 1.568.270
18 € 96.950 € 625.100 € 1.599.636
19 € 96.950 € 722.050 € 1.631.629
20 € 96.950 € 819.000 € 1.664.261
21 € 96.950 € 915.950 € 1.697.546
22 € 96.950 € 1.012.900 € 1.731.497
23 € 96.950 € 1.109.850 € 1.766.127
24 € 96.950 € 1.206.800 € 1.801.450
25 € 96.950 € 1.303.750 € 1.837.479
Stacks Image 8

Bancair sparen versus investeren in een moderne windmolen van 1000 kW


Stacks Image 14

Bovenstaande grafiek toon bij welk besparingspercentage en looptijd er een breakeven ontstaat met bancair sparen met een rendement van 2%.

Een besparing van 20% tov de investering bereikt na 11 jaar looptijd het breakeven punt met het bankrendement van 2%.
Deze investering heeft een terugverdientijd van 5 jaar.

Stacks Image 18