Zonneweides in Nederland
per hectare 1 miljoen kWh
groene stroom voor 285 huishoudens

Wereldwijd meer dan 400 gW
zonnepanelen geplaatst. Voldoende stroom voor 11,4 miljoen westerse huishoudens.
De groei bedraagt in 2017 al meer dan 100 gW per jaar.


Door de massaproductie kopen importeurs panelen voor 20 Eurocent per Wattpiek. De verkoopprijs van installaties varieert van € 1,20 (klein) tot € 0,50 (zeer groot) per Wattpiek. De huidige generaties hebben een rendement van tenminste 15%. D.w.z. dat van de zonnestroom in Nederland (op jaarbasis 1.000 kWh per m2) 150 kWh in stroom wordt omgezet per m2.. Vanuit de wetenschappelijke research komen berichten dat de panelen van de toekomst gemakkelijk het dubbele rendement - 30% -zullen behalen bij dezelfde productiekosten.

Uitleg over diverse systemen van zonnepanelen.


Service van Humsterland Energie

Stacks Image 409

Stacks Image 19

Waarom zonnepanelen?

Totaal schoon: stroom wordt geproduceerd zonder schadelijke stoffen.

Werkt daarom mee aan een schone aarde.
Toepasbaar op daken en weilanden, langs snelwegen en spoorbanen;- ook mogelijk als drijvende panelen op water.

Energie uit windmolens en zonneparken is niet altijd beschikbaar. Zonder goedkope opslagmogelijkheden blijft backup door fossiele centrales noodzakelijk.

Drijvende zonnepanelen
Produceren 15 - 30% meer stroom
doordat ze gekoeld worden en mee kunnen draaien met de zon.

Vergelijking diverse opstellingen van zonnepanelen

Plaatsing op het zuiden onder een hoek van 36 graden levert het meest op: 0,9 - 0,95 kWh per Wattpiek.
Panelen hebben een vermogen van 250 tot 350 Wattpiek.
Financiering van panelen
1. Eigen daken
Consumenten moeten panelen zelf betalen. Diverse gemeentes verschaffen duurzaamheidsleningen tegen een laag rente percentage (1,6 - 2%). Deze rente bedragen zijn hypothecair aftrekbaar. Er zijn ook leveranciers die lease overeenkomsten aanbieden voor een periode van 10 of 15 jaar (rentepercentage 6 - 7%). Banken zijn voor huiseigenaren soms bereid om een hypothecaire lening te verschaffen.

2. Postcoderoos projecten

De coöperatie is eigenaar van de panelen en koopt deze in. Leden kopen paneelaandelen. Voor de stroom van elk paneel krijgen leden vrijstelling voor de energiebelasting gedurende 15 jaar. De coöperatie verkoopt de stroom aan een energiebedrijf. De baten worden gebruikt voor onderhoud en verzekering en het batig saldo wordt verdeeld onder de leden.

3. Zonneweides

Gespecialiseerde projectontwikkelaars zijn vooral betrokken bij de bouw van grote zonneweides. De financiering wordt vaak verworven bij grote beleggers, zoals verzekeringsmaatschappijen. De projectontwikkelaars regelen de operationele zaken tegen een behoorlijke vergoeding. De geldschieters zijn tevreden met projectrendementen van circa 6 %. Beleggingen in zonneparken en ook grote windmolens hebben een laag risico. De kosten zijn goed voorspelbaar en te managen terwijl de inkomsten (som van SDE+ subsidie en verkoop stroom in de markt) gedurende de eerste 15 jaar vrijwel gegarandeerd zijn.
Vergunningen
Op eigen daken mogen als regel altijd panelen worden geplaatst, mu.v. beschermde dorpsgezichten en monumenten. Postcoderoos projecten kunnen veelal gerealiseerd worden op daken van boerderijen of bedrijven en daarvoor worden als regel vergunningen voor afgegeven. Grote zonneweides worden op veel plaatsen niet toegestaan. Voor de projectontwikkelaar zit de meeste tijd in het verwerven van grond en vergunningen,
Aansluiting op het net
Voor particulieren worden de panelen op een groep in de meterkast aangesloten. Bij postcoderoos projecten die op bedrijfsdaken zijn geprojecteerd is de bedrijfsaansluiting als regel voldoende. Voor grote zonneweides dient er in de nabijheid de mogelijkheid te zijn om grote vermogens op het net te kunnen aansluiten. Voor 1 hectare is reeds 1.000 kW vereist. Netwerkbedrijven moeten altijd aansluiten echter de prijs van het aansluiten van grote vermogens op afstand is zeer hoog;- dat kan in de tonnen lopen.
Postcoderoos projecten bieden consumenten in beschermde dorpsgezichten en consumenten die in flats wonen of huren de mogelijkheid om te investeren in zonnepanelen.
Stacks Image 246
Hoe groter een project hoe goedkoper per wattpiek..
De figuur boven toont prijzen van geïnstalleerde installaties exclusief btw. prijspeil 2017
Collectieve projecten met 500 panelen en meer geven voor de deelnemers een beter rendement dan panelen op eigen dak. (postcoderoos regeling)

Humsterland Energie kan u ontzorgen met:

- de opzet van een businesscase
- oprichtingsakte van de benodigde coöperatie
- selecteren van de leveranciers
- onderhandelen met eigenaren van grond of daken
- werven van leden
- overeenkomsten met een energieleverancier voor de verkoop van stroom
- verzekering van de installaties en begeleiding met de bouw

Bekijk de coöperatie Zon4Ons

Met de module van PV GIS van de EU is op elke locatie de opbrengst per kW - piek te bepalen.

Het model is door een team van experts totstandgekomen en gebruikt een meerjarig waarneming van de weerstations gecombineerd met satelliet waarnemingen.

Uit gerekend wordt
- De instraling per m2 op de stand van het paneel op jaarbasis
- De feitelijke productie op jaarbasis van het type paneel

Invoergegevens zijn
- De positie op de kaart, dubbelklik of invoer van de coordinaten
- Type paneel
- Bouwwijze (vrijstaand of ingebouwd op het dak)
- Hellingshoek van plaatsen
- Hoek t.o.v de zuidrichting in graden 100% zuid = 0 graden

Hoogrendement panelen


Voor grote zonneweides worden als regel panelen gebruikt met een bewezen betrouwbaarheid, lange levensduur en een gerinige degradatie van de opbrengst (10% in 15 jaar). Verder speelt de prijs een belangrijke rol. Het gaat om de kosten per Watt-piek. Een paneel met een hoge opbrengst met meer kosten per Watt-piek zal daarom - als ruimte geen beperkende factor is - niet worden gekozen.

Qcells - 19,9% geeft product garantie voor 15 jaar
Canadian Solar 16 jaar productgarantie bij SDE+ projecten

Ontwikkelen en aansluiten zonneweides

Aansluiten van zonneweides of een flinke hoeveelheid zonnepanelen op daken en schuren behoeft speciale aandacht.

Het vermogen van de panelen moet worden afgevoerd naar het openbare net.

Voor het transport hoef je niet te betalen, wel voor het vastrecht. Bij zakelijke aansluitingen tot 1.500 ampère is dat € 441 per jaar. Bij separate aansluitingen onder de 3 x 80 ampère betaal je een vastrecht van € 5,80 per maand

Een paneel van 285 Wp levert ongeveer 1 ampère. Een aansluiting van 3 x 100 ampère , bij 380 V, kan de stroom van circa 300 panelen afvoeren.

Bij de ontwikkeling van zonneweides komen de volgende aspecten aan de orde. Humsterland Energie kan u daarbij ondersteunen.


 • Grond positie
 • Vergunning van gemeente en provincie
 • Participatie van omwonenden (draagvlak)
 • Prijs (compleet opgeleverd)
 • Prestatie (jaar 1 t/m jaar 20)
 • Schaduw en vervuiling
 • Verzekering
 • Productgarantie voor alle onderdelen
 • Opbrengstgarantie
 • Installateur met bewezen ervaring
 • Onderhoudskosten
 • Parkonderhoud
 • Omheining en toegangsweg
 • Monitoring op afstand
 • Bewaking met camera's
 • Stroomaansluiting op het net
 • Contracten met netwerkbedrijf
 • Contracten met energieleverancier voor afname stroom
 • Opslag van stroom
 • Productie van waterstof
 • Businessplan
 • Begeleiding met de bouw
WERKZAAMHEDENPRIJSINDICATIE
(excl. btw)
Grond- en daken verwervenOp regiebasis € 250 per dagdeel, excl. reiskosten
Quick scan haalbaarheid€ 1.500 - € 2.500
Businessplan voor zonneweides (vergunning aanvraag)€ 4.500
(€ 2.000 - 5.000)
SDE+ aanvragen€ 250
Selectie systeem en leverancierIn prijs inbegrepen
Dimensioneren en regelen netaansluitingIn prijs inbegrepen
Bouw begeleiding en opleveringIn prijs inbegrepen

Power management

Netaansluitingen zijn kostbaar. Vrijwel elke omvormer kan afgetopt worden van 100% naar bijvoorbeeld 80%. 20% aftopping levert 4% minder opbrengst.
Stacks Image 401
Close

Principe uitgelegd: Hoe werkt een dunne film paneel. TU Delft


Grote zonneweides hebben een flinke impact op de omgeving. Het zijn industriële objecten in het landschap. De lasten komen bij de burgers terecht en de lusten bij de projectontwikkelaars.

Dat willen we anders doen bij Humsterland Energie. Er zijn in ons gebied grote lege stukken met slechte landbouwgrond. We willen daarop zonneweides ontwikkelen.

 • Grondeigenaren krijgen een vergoeding die beter rendeert dan het verbouwen van gewassen
 • De burgers kunnen voor 100 % mee participeren

Zonneweide met burgerparticipatie
- in Groningen -
omvang 20 hectare


Productie: 20 miljoen kWh
Jaaropbrengst 2,4 miljoen Euro
Jaarkosten 0,2 miljoen (onderhoud, verzekering, bewaking, pacht)

Netto opbrengst 2,2 miljoen Euro per jaar

Aandelen 10.000
Prijs per aandeel 1.500 Euro

Winstuitkering per aandeel 220 Euro per jaar

Projectrendement in 15 jaar 12,1%

Terugverdientijd 1500/220 = 6,8 jaar