Gif in water, bodem en lucht

Gif een groter probleem dan het klimaat vraagstuk.

We weten allemaal dat de menselijke beschaving in gevaar is. De bevolkingsexplosie, de opwarming van de aarde, de dreiging van nucleair terrorisme, de enorme kloof tussen arm en rijk, honger, de uitputting van de biosfeer en minerale voorraden, de groei van regionale oorlogen — al deze factoren en nog veel meer zijn een bedreiging voor de mensheid. De grote paradox van dit alles is dat de mens die een grote verzamelaar is van informatie, al deze dingen weet of kan weten maar absoluut niet capabel blijkt om de gevaren het hoofd te bieden.

Humsterland Energie richt zich vooral op energievraagstukken. Er is nog veel debat en twijfel over de invloed van de mens als het gaat om de opwarming van de aarde. Maar van Gif weten we het zeker: de mens is 100% verantwoordelijk voor het uitsterven van honderdduizenden soorten, planten, insecten, dieren en microben. We brengen in de natuur toxines die lang doorwerken en daarmee onze eigen overlevingskansen steeds kleiner maken.

Door mensen gemaakte toxines werken op celniveau. in microben, bacterieel en in planten en dieren. Uit de cellulaire biologie weten we dat daar de basis van het leven zetelt. Cellen zijn alleen maar bezig met overleven en met voortplanting. Onze cellen zijn vrijwel identiek aan die van planten.
Als we synthetische toxines introduceren veranderen we het cyclische proces in een lineair proces: afsterven. De door de mens gemaakte toxines en chemisch afval passen niet het metabolisme van de levenscyclus van cellen.

We mogen in onze nieuwe besluiten maar één ding doen: Geen enkele vorm van leven mag negatief beïnvloed worden door onze toxines en ons chemisch afval.
Stacks Image 41
Lees dit boek: The Ecology of Commerce - Paul Hawken

De Amerikaan Hawken is een van de grond- leggers van het duurzaam ondernemen van vandaag, met nu al klassieke boektitels als ‘The Ecology of Commerce’ en ‘Natural Capitalism’. Hij was er vroeg bij. Zijn eerste boek dateert van 1993. Hawken betoogde daarin dat het kapitalisme zou sterven als natuurlijke waar- den en ecosystemen geen onderdeel van het bedrijfsmodel zouden gaan uitmaken. Een vroege voorloper dus van huidige herbereke- ningen als ‘true price’, die een ecologisch en sociaal prijskaartje aan reguliere producten
en diensten hangen.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) slaat alarm

Meer dan 1 miljoen planten- en diersoorten op aarde worden met uitsterven bedreigd. Dat komt doordat de biodiversiteit afneemt. Deze afname gaat op dit moment tien tot honderd keer sneller dan in de afgelopen tien miljoen jaar het geval was.

Dat stelt het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Ipbes) in een maandag verschenen rapport. De organisatie noemt zichzelf ‘het IPCC van de biodiversiteit’ en vertegenwoordigt meer dan 130 landen. Voor het rapport spitten onderzoekers van Ipbes 15.000 bestaande rapporten door.
“De gezondheid van de ecosystemen waar wij en alle andere soorten van afhankelijk zijn, neemt sneller dan ooit af. We hollen de funderingen van onze economieën, levensonderhoud, voedselveiligheid, gezondheid en levenskwaliteit wereldwijd uit”, stelt Robert Watson, voorzitter van Ipbes.

Samenvatting rapport IPBES
Stacks Image 49

Stacks Image 60
Top wetenschappers als prof. Sandra Diaz werken al decennia lang om inzicht te verkrijgen in manieren om de biodiverisiviteit te integreren.

Profiel van Sandra Diaz

Ze verricht studie naar de functionele eigenschappen van planten en hun wederkerige invloed op ecosystemen.

Ze heeft een grote bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk theoretische inzicht hierin en hoe dit geïmplementeerd moet worden in ecosystemen en op welke wijze mensen hiervan kunnen profiteren.

De mens kiest voor de weg van de minste weerstand

Tijdens mijn studie aan de landbouwuniversiteit 70/80-er jaren was het gebruik van pesticiden alom in de mode.
Nematoden, insecten, schimmels en bacteriën - alles werd dood gespoten.

Mieren, wespen, muizen en onkruid ook met gif dood gemaakt.


Pesticiden bedreigen vleermuizen

Vleermuizen spelen een bijzondere rol in het ecosysteem over de hele wereld. Ze helpen insecten populaties in toom te houden, die oogsten bedreigen en eten miljarden ziektedragers zoals muskieten.
Anderen spelen een rol bij de bestuiving van planten en het verspreiden van zaden door het eten van fruit.

Vleermuizen worden geholpen

Insecten, bijen en vlinders leggen het loodje

Neonicotinoïden zijn momenteel de meest gebruikte pesticide in de landbouw wereldwijd.
Uit onderzoek blijkt dat deze pesticiden niet alleen insecten doden, maar ook schadelijk zijn voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Daarnaast breekt de stof slecht af en komt het terecht in het milieu.

Europees beleid tegen pesticiden

Het gif werkt langzaam maar het werkt wel

Stacks Image 9

Stacks Image 13

Grote zoogdieren vertonen diverse gebreken door pesticiden: landbouwgif.

Onderzoekscentra hebben veel aangereden herten onderzocht in landbouwgebieden en komen tot de conclusie dat niet alleen herten maar ook andere zoogdieren ernstige afwijkingen hebben aan hart, schildklieren, scrotums, thymus e.d..

De afwijkingen werden in verband worden gebracht met het gebruik van pesticiden.

https://www.scientificamerican.com/article/as-pesticide-turns-up-in-more-places-safety-concerns-mount/
Stacks Image 26
Quote van een Amerikaanse boer:
“Ach die beesten horen ook niet thuis in de landbouwgebieden. Waar wel dan? Nou nergens want in de natuur geldt survival of the fittest. En dat zijn wij de mens. “

Ongedierte en plagen bestrijden zonder vervolgschade


Als mens leven we samen met alle andere levende wezens. Ratten en muizen willen we niet. Ook geen zilvervisjes. Geen mieren en slakken. Zeker geen muskieten. Hoe zorgen we dat we prettig kunnen leven zonder gif te gebruiken?

Alles wat leeft in de natuur heeft in de levenskringloop een functie. Bij het wegjagen van insecten en andere dieren moeten de gevolgen in beeld gebracht worden van de bestrijdingswijze.

Toegelaten basisstoffen

Voor iedere basisstof is Nederlandstalige informatie voor de gebruikers beschikbaar. De officiële gebruiksvoorwaarden en de vereisten voor de basisstoffen zijn vermeld in het review report van de betreffende stof, deze zijn te raadplegen via de EU Pesticides database. In de deze databank kan via uitgebreid zoeken (advanced search) informatie over het type werkzame stof 'basisstof' worden geraadpleegd.