Gif in water, bodem en lucht

De mens kiest voor de weg van de minste weerstand

Tijdens mijn studie aan de landbouwuniversiteit 70/80-er jaren was het gebruik van pesticiden alom in de mode.
Nematoden, insecten, schimmels en bacteriën - alles werd dood gespoten.

Mieren, wespen, muizen en onkruid ook met gif dood gemaakt.

Pesticiden bedreigen vleermuizen

Vleermuizen spelen een bijzondere rol in het ecosysteem over de hele wereld. Ze helpen insecten populaties in toom te houden, die oogsten bedreigen en eten miljarden ziektedragers zoals muskieten.
Anderen spelen een rol bij de bestuiving van planten en het verspreiden van zaden door het eten van fruit.

Vleermuizen worden geholpen

Insecten, bijen en vlinders leggen het loodje

Neonicotinoïden zijn momenteel de meest gebruikte pesticide in de landbouw wereldwijd.
Uit onderzoek blijkt dat deze pesticiden niet alleen insecten doden, maar ook schadelijk zijn voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Daarnaast breekt de stof slecht af en komt het terecht in het milieu.

Europees beleid tegen pesticiden

Het gif werkt langzaam maar het werkt wel
Stacks Image 9

Stacks Image 13

Wanneer gaan we beseffen dat we onze eigen leefomgeving biologisch dood maken?