Hoe is alles wat leeft ontstaan op aarde?

Hoe zijn wij ontstaan?Vanuit de wetenschap komen we tot de conclusie dat de kans dat leven spontaan kan ontstaan heel klein is.
Die kans is te vergelijken met het volgende voorbeeld:

Stel er komt een golf aan op het strand. Als die golf zicht terugtrekt is er een mooi zandkasteel ontstaan met op de gevel de tekst: “
Valencia

sandcastle-587788_960_720

Gevoelsmatig denken we dat dat dus nooit zal gebeuren. Maar als je het gaat uitrekenen bestaat die kans, hoe klein ook.

Afspraak: baseer je mening op feiten.

Feit: We bestaan als mensheid op deze aarde.

Vragen: Hoe kan een complex systeem als ons lichaam, met alle complexe systemen die onderling in volledige afhankelijkheid van elkaar bestaan ontstaan uit dode materie?

Hoe kan een oog zich ontwikkelen in al zijn complexiteit, en een oor of geslachtsorganen of een geheel darmstelsel of een gebit en een melkgebit dat later een volwassen gebit wordt?

Hoe ontstaat het systeem van bevruchting, de groei in een baarmoeder, het perfecte systeem van een navelstreng? Hoe ontstaat het systeem van aderen en slagaderen en al die haarvaten, die voedsel halen uit de darmen?

De kleinste details van onze lichaam zijn complex. Hoe beter onze microscopen hoe meer complexiteit we ontdekken.

Feit: Mutaties zijn spontane veranderingen in het DNA van levende wezens. Meestal zijn die dodelijk maar soms zijn de veranderingen onschuldig, zoals de kleur van een blad en soms zijn ze gunstig. Die mutaties treden niet op in de gehele soort maar bij een enkel individu van de soort. Het duurt dus héél lang voordat door voortplanting een gunstige mutatie zich heeft verspreid over de gehele soort.

Feit: Er is maar weinig nodig om een lichaam stuk te maken.

ae5553dc0d067a5cd5847053f73a65e1


Hoe kan iets als een normale cel die muteert tot een lichtgevoelige cel is, zich door miljoenen mutaties ontwikkelt tot een uiterst complex organisme als een oog dat informatie aan hersenen via zenuwen geeft.

Feit: Zoogdieren hebben een constante lichaamstemperatuur, vogels ook variërend van 35 tot 38 graden Celsius.

Een kleine verhoging maakt dat de zenuwen niet meer werken (koortsgrens 42 graden) en een kleine verlaging maakt dat de hersenen stoppen met juist functioneren.
Dat vraagt om een complex regelsystemen met daarop aangepaste zweetklieren in het lichaam. Ons vet is van een andere substantie dan die van vissen en reptielen. Zoogdieren vet wordt een taaie substantie bij lagere temperaturen, vissenvet niet.
Toevallige miljarden veranderingen moeten het mechanisme zijn dat van koudbloedige zeedieren geleidelijk zoogdieren op land hebben gemaakt. Dat is vanuit de kansberekening een volstrekt onwaarschijnlijke kans. Je zou verwachten dat er vele tussensoorten zijn met andere constante temperaturen. Die zijn er niet.

Feit: We hebben ontdekt dat aanpassingen in ons leven niet overgeërfd worden. Als ik leer piano spelen kunnen mijn kinderen dat niet. Die moeten het zelf leren. Zo kunnen we ons ook niet aanpassen aan onze omgeving als het klimaat verandert. We krijgen geen vachten. Kinderen van giraffen krijgen geen lange nekken doordat pappa en mamma giraffe proberen de hoge blaadjes te eten op de savannes.

Het overerven van bepaalde eigenschappen is volgens de
Epi-genetica in bepaalde gevallen mogelijk. Zo kunnen ouders met grote trauma’s angst overdragen aan hun kinderen.

02cb3cfd71dda3110e0998484c09c181
Met helicoptervieuw zie je boven de bomen het bos


De grootste denkers en natuurkundigen als bijvoorbeeld Stephen Hawking beschouwen ons lichaam als oneindig complexer dan het heelal dat ze bestuderen.

Feit: De tweede hoofdwet van de Thermodynamica leert dat de chaos in materie toeneemt. Dat nemen we ook waar in de ruimte.

Toch heeft die chaos een orde opgeleverd; namelijk ons lichaam en DNA. Natuurkundigen stellen dan dat de totale chaos wel toeneemt maar dat binnen die chaos orde heeft ontstaan door elders meer chaos te maken. Zo ook denkt Stephen Hawking. Dat kan alleen als al die chaos verschijnselen op een een of anderen manier met elkaar een boekhoudkundige afspraak hebben gemaakt. Wat op zich in tegenspraak is met de tweede hoofdwet.

Feit: We zien fossielen in de aarde. Dat zijn versteende of afdrukken in gesteente van vroeger geleefd hebbende planten of dieren.

The missing link?
Op grond van de gedachte dat we geleidelijk ontwikkeld zijn zouden we miljarden fossiele tussenvormen moeten vinden van levende wezens die onze voorouders waren. Die vinden we niet. Dat moet tot de conclusie leiden dat er geen geleidelijke ontwikkeling is geweest. Het is dus niet the missing link maar the missing millions.

Fossilen in aardlagen


Feit: Verschillende soorten kunnen onderling geen nakomelingen maken. Een koe en een paard kunnen door paring geen kinderen krijgen.

Dat is vreemd als we ervan uitgaan dat we geleidelijk zijn ontwikkeld vanuit eencelligen tot wat we nu zijn. Mensen en apen kunnen samen geen kinderen krijgen. Mieren en spinnen ook niet. Spreeuwen en mussen ook niet. Er is een harde voortplantingsgrens tussen de soorten.

The important thing is to not stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. One cannot help but be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery each day.
Albert Einstein
Wetenschappers die atheistisch zijn stellen: er is leven op aarde dus moet er een mechanisme zijn waardoor dat is ontstaan.

Er zijn ook wetenschappers die tot de conclusie komen dat het het onstaan van de levenssytemen die we op aarde zien, zo complex is en dat de som van wetenschappelijke waarnemingen tegenspreken dat het spontaan is ontstaan. Veel van deze wetenschappers geloven dat het gemaakt moet zijn door een onbegrijpelijke super intelligentie, die we God noemen.
Francis Sheafer
De waarheid is wat die is. Sommige geloven zo sterk in hun eigen opvattingen dat ze die als de waarheid zien en bereid zijn daarvoor anderen die dat niet accepteren te vermoorden.
Walther Walraven
Stacks Image 14