Alles doorrekenen
vanuit echte kosten
en vanuit de zuivere natuurkunde