HE cube

Duurzaamheid is niet een soort morele opoffering of politiek dilemma of een filanropische kwestie. Duurzaamheid is het ontwerp uitgangspunt van alles.
Walther Walraven
Duurzame ontwikkeling geeft oplossingen voor de behoeftes van het heden, zonder de mogelijkheden voor de toekomstige generaties te compromiteren.
Humsterland Energie
Vroeger was mooi zijn een kwestie van geluk of pech. Tegenwoordig is het een prestatie, stelt filosoof Rebekka Reinhard in Mooi!. Wie niet naar de sportschool gaat, dankt zijn vetrandjes aan zichzelf. 

Nooit was de druk om er goed uit te zien groter dan nu. Door ons uiterlijk te verbeteren, denken we dat we ons beter gaan voelen.

De vraag: hoe word en blijf ik mooi? is niet meer weg te denken uit de gedachte van de moderne vrouw. Cosmetische ingrepen worden steeds normaler.

De weg naar geluk begint echter niet bij de plastische chirurg, maar tussen onze oren. Voor een 'mooi' leven heb je niet genoeg aan een platte buik, je hebt ook filosofische inzichten nodig.

Stacks Image 16
De onschuldige reclame boodschap van diverse merken make-up, kleding, schoenen en tasjes

Omdat je het waard bent!


Je bent niet zoveel waard dat door jou aankopen de zeeën vervuilen met plastic, oerworden gekapt worden voor palmolie plantages om jouw make-up en shampoo's produceren en miljarden liter schoon water verloren gaan voor de productie van jouw katoenen hippe jeans, topjes en hempjes.
Je bent het echt niet waard dat miljoenen levende wezens hun leefgebeid moeten verliezen door jouw hebberigheid.
Humsterland Energie

Stacks Image 25
Stacks Image 27
Stacks Image 30
Stacks Image 32
Stacks Image 35
Stacks Image 37
Stacks Image 39
Stacks Image 41
Stacks Image 43
Stacks Image 45
Stacks Image 47
Stacks Image 50
Stacks Image 52
Stacks Image 54
Stacks Image 56
Stacks Image 58

slow fashion, blijft fashion


- fashion drijft onze hebberigheid -

De onschuldige reclame boodschap van bouwmarkten

Wij zijn gemaakt om te maken!


Wij zijn eerder gemaakt om te vernielen.
Kankers worden in de medische wetenschap ruimte in nemende processen genoemd;- in vaktermen RIP's. Die RIP's verdringen de leefruimte van gezonde cellen. Dat zijn goedaardige kankers. Kwaadaardige dringen binnen in de gezonde cellen. Die leiden meestal tot de dood en zijn vrijwel niet operabel.
Voor alles wat leeft op aarde zijn wij RIP's. We verdringen andere leven, zodat ze niet meer kunnen leven.
Met nanodeeltjes en chemie dringen we binnen bij planten, zoogdieren, reptielen, amfibieen, weekdieren, volgels, vissen, insecten en baterieen……
Wij maken niet, wij vernielen voornamelijk. En vaak voor de fun of omdat het de kortse weg lijkt of omdat een klein clubje er veel aan kan verdienen (bijvoorbeeld plamolieplantages)
Dat vernielen keert zich tegen ons, want we verwoesten de plek waar wij moeten leven.
Humsterland Energie
Stacks Image 68

Ons koop gedrag maakt dat jagers jagen, ondernemingen oerwouden kappen, reisorganisaties natuurgebieden verpesten, vliegtuigen en cruiseschepen de lucht vervuilen/…/…./….

Waarom onderzoek naar geluk niet deugt en zelfs gevaarlijk isRong Zwemmer - Filosofie magazine

Onderzoek naar geluk deugt niet, zegt filosoof Coen Simon. Het is bovendien gevaarlijk: ‘De geluksmaffia maakt het individu beheersbaar.’


Bijna 90% van de Nederlanders pretendeert gelukkig te zijn, toont nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het recent verschenen ‘World Happiness Report 2017’ staat ons land op de zesde plaats van gelukkigste landen van de wereld. Dit lijken goede berichten, maar Simon legt uit waarom dit soort geluksonderzoeken niet deugen en bovendien gevaarlijk zijn. ‘Als uit dit onderzoek blijkt dat 90% gelukkig is, maar uit ander onderzoek blijkt dat 40% van de volwassenen in Nederland eenzaam is, dan is er óf iets mis met de onderzoeken, óf met de gebruikte definities van deze termen.’
 
Gevaarlijk
Deze geluksonderzoeken zijn volgens Simon niet onschuldig. ‘Als uit cijfers blijkt dat mensen gelukkig worden van een bepaald product, dan gaan we de werkelijkheid aanpassen om mensen op die manier gelukkig te maken. Juist doordat dit soort onderzoeken invloed hebben op beleid, wordt het gevaarlijk. Je denkt dat je geluk meet, en vervolgens ga je de werkelijkheid aanpassen aan de zogenaamde wensen die mensen hebben. Maar het punt is dat je niet eerst geluk meet.’

Er moet dan ook hard tegen de ‘geluksmaffia’ worden opgetreden. ‘Het is geen stoere taal om die onderzoekers geluksmaffia te noemen. Geluksonderzoeken vormen een onderdeel van het neoliberalisme dat het individu beheersbaar maakt. Geluk klinkt zo zachtaardig, maar dat is het beslist niet. Er gaat een gigantische hoeveelheid geld in die geluksonderzoeken om, allemaal omdat daar veel geld mee te verdienen is. Dit komt omdat je de behoefte van de consument aan het meten bent. Als ik weet wat jou gelukkig maakt kan ik dat produceren en kan ik daar geld aan verdienen. Zo simpel is het.’
 
Herhaling van cultuur
Het systeem van meten bij sociaalwetenschappelijk onderzoek naar geluk deugt niet, zegt Simon. Deze onderzoeken trekken het begrip geluk uiteen tot vooraf bepaalde meetbare entiteiten, denk hierbij aan: relaties, inkomen, of werk. Vervolgens gooien de onderzoekers de uitslagen van deze metingen bij elkaar en dan geven ze een algemeen oordeel over geluk. Dit is verkeerd.

‘Alles is in deze onderzoeken is van tevoren bedacht: het onderzoek legt de proefpersonen al voor van welke producten ze wel of niet gelukkig kunnen worden. Het onderzoek vraagt bijvoorbeeld wil je een pannenkoek of wil je een aanslag? Mensen willen liever een pannenkoek, en dan moeten we dus meer pannenkoeken maken en moeten er minder aanslagen zijn. Maar geluk werkt niet op deze manier. Geluk bestaat in een veelvormigheid. Geluk ontstaat door omstandigheden die gebeuren. Dit laat zich niet afmeten aan de culturele producten die er zijn. Als wij mensen vragen wat zij het liefste willen van de producten die er al zijn, kun je alleen maar je cultuur herhalen. Hierdoor zullen de resultaten altijd hetzelfde blijven.’
 
Geluk als verhaal
Het onderzoek van het CBS vraagt volgens Simon niet naar geluk. ‘Het onderzoek vraagt: als je een cijfer geeft voor hoe gelukkig je bent, hoe hoog zou dat cijfer dan zijn? Dan vraag je alleen niet naar geluk, maar dan doe je alsof je naar geluk vraagt. De proefpersoon moet antwoord geven op een gelukschaal, maar de proefpersoon weet niet eens wat geluk betekent en dat wordt niet aan de orde gesteld.’

Het probleem is dat er niet een definitie van geluk bestaat, legt Simon uit. ‘Er is een verschil tussen een trap tegen je schenen voelen en je gelukkig voelen: dat is het verschil tussen een primair gevoel en een gemoedstoestand. Bij dat primaire gevoel komt geen ratio aan te pas. Daar is het onderscheid tussen mens en dier ook niet aanwezig. Maar als het gaat om geluk, maar ook bijvoorbeeld melancholie, blijdschap, wanhoop: dat zijn allemaal narratieve gevoelens die een verhaal met zich meedragen. Geluk bestaat alleen voor zover er een verhaal over bestaat.’

Geluksgevoelens kun je daarom niet meten: je kunt er alleen over praten. ‘Als ik jou vraag om op een schaal van 1 tot 10 aan te geven hoe gelukkig je bent en jij zegt 9, dan ga ik vragen: hoe kom jij zo gelukkig? Vertel maar eens? Dan komt er een verhaal en daar gaat het precies om bij geluk. Zo’n verhaal is niet inpasbaar in dit onderzoek systeem.’

Bent u benieuwd geworden naar het werk van Coen Simon? Lees dan hier Filosoferen is makkelijker als je denkt, waarin hij korte metten maakt met de clichés en dogma’s van onze tijd. 

Taal grapje: Filosofie is niet gemakkelijker dan je denkt, wel gemakkelijker als je denkt.

00ef0ddc70c6598d1e3992d1d31b4322


780eec44ac354e47ef2c9433ed166639

De mens heeft gewonnen van de natuur!


Warmtepompen

Lees meer over geluid en warmtepompen:
• GGD’s vragen aandacht voor gezondheidseffecten geluid warmtepompen
• White paper over de  psychische kant van geluid warmtepompen
• Door geluidseisen zet Minister zet warmtepomp buiten spel
• Geluid airco in De Rijdende Rechter
• In de berichten vliegen verschillende termen voorbij, zoals geluidsvermogen, luchtdruk, dB, dB(A) en geluidsenergie. Maar wat   betekenen ze eigenlijk?
• Het geluid van lucht/water-warmtepompen: ‘is de wetgever horende doof?’
• De voorgestelde wijziging van het Bouwbesluit omvat geluidseisen voor buitenunits.
• Het Institute of Technology (AIT) in Wenen doet onder programmanaam SilentAirHP onderzoek naar een ultrastil concept voor een  lucht/water-warmtepomp.
• Volgens Onderzoeksbureau Sira Consulting brengt de invoering van geluidseisen maatschappelijke kosten met zich mee.
• Het consumentenprogramma Kassa nam vorig stelling met de uitspraak dat miljoenen Nederlanders last gaan krijgen van het geluid van warmtepompen.
• Een lucht-water warmtepomp maakt wat geluid, maar er zijn voldoende oplossingen voor, zo blijkt uit een rondvraag langs marktpartijen, naar aanleiding van uitspraken in het programma Kassa.
• Als je van tevoren goed nadenkt hoe en waar je een warmtepomp plaatst, hoeft geluid geen issue te zijn”, stelt Richard van der Lei, directeur Koelvisie in Drachten, in zijn gastcolumn.
Een temperatuurverschil van 1 graad tussen vedampertemperatuur en condensortemperatuur heeft 2 tot 3 % effect op het rendement. Fabrikanten geven vaak één situatie op voor de prestatiecoëfficient (COP) in de folders.

Als klant moet u een voorspelling krijgen van de seizoenprestatiecoëfficient. (SCOP)
Humsterland Energie
Stacks Image 83

Het financieel rendement van warmtepompen

Het financieel rendement wordt bepaald door de volgende factoren:

  • De investering
  • De gas- en stroomprijzen
  • Draaiuren. Warmtepompen zijn duur. Ze besparen per uur geld. Hoe meer ze draaien des te sneller ze zijn terugverdiend
  • De temperatuursprong, deze bepaalt het rendement per uur hoe kleiner de sprong hoe hoger het rendement: DE COP
  • De kwaliteit van het ontwerp, het gebruikte koelmiddel, de grote van de warmtewisselaars, efficiënte oliehuishouding, kritische regeling en inpassing in de CV installatie. Het systeemontwerp verlaagt de COP met 50% voor matige ontwerpen. Uitstekende ontwerpen behalen tot 80% systeemrendement.
  • Subsidiemogelijkheden. Via de ISDE krijgt u subsidie op warmtepompen zie lijst. Als vuistregel ontvangt u € 200,= per KW thermisch vermogen dat de pomp afgeeft.

COP = [(Tc )/(Tc-Tv)] x systeem rendement. (temperaturen in graden Kelvin dat is Celsius plus 273 )

Voorbeeld Tcondensor = 45oC en Tverdamper = -5oC
COP bij 50% systeemrendement = 3,18
COP bij 80% systeemrendement = 5,08

Stacks Image 87