HE cube

Onze missie

Werken aan een schone wereld.

Klant teveredenheid

Wij denken steeds weer na over onze missie: Duurzaamheid in het Westerkwartier. Wij streven ernaar voor ieder die wij helpen met advies, diensten of producten het net iets beter te doen dan men verwacht.

Eerlijk - Fairplay

Teamleden en klanten vinden wij even belangrijk en worden met hetzelfde respect behandeld

Rapportages en adviezen

We geven aandacht aan details. In de details wordt de kwaliteit zichtbaar.

Eenvoud

We zoeken eenvoudige oplossingen voor complexe problemen.

Doorlopend leren en verbeteren

Een leven lang leren. Bereidheid om te leren van anderen. Daarom zoeken we samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen, universiteiten en bedrijven.

Teamwork

Niets bij Humsterland Energie is het probleem van iemand anders. Wij vinden mensen waardevol. In projecten willen we iedereen betrekken in het resultaat.

Kwaliteit

Kwaliteit is een basisprincipe dat wij in alle fases van ons werk van toepassing maken.

Creativiteit

We streven ernaar om ook buiten de standaard oplossingen te denken. Het creëren van een duurzame samenleving vraagt om “out of the box” te denken. Niet creativiteit om creatief te zijn, maar oplossingen te vinden voor de grote problemen die op ons afkomen.

Toegankelijk

Wij willen iedereen te woord staan en nemen iedereen serieus.

Non profit

Onze Stichting streeft niet naar het maken van winst. Resultaten uit projecten worden als regel gebruikt voor nieuwe duurzame ontwikkelingen.

Ons team

Stacks Image 100
Stacks Image 98

Walther Walraven
Secretaris
Fotograaf
Innovation manager

Stacks Image 108
Stacks Image 106

Ron Weening
Penningmeester
Fiscalist
Ondernemer

Stacks Image 116
Stacks Image 114

Menno Groeneveld
Ambassadeur
Networker
Peacemaker

Stacks Image 124
Stacks Image 122

Jan De Vries
Kwartiermaker
Projectmanager
Business scout

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.
Albert Einstein

Onze historie

Geboren uit idealisme

In de tweede helft van de 90-er jaren ontstond het idee om een stichting in het leven te roepen met als doel de boodschap van duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij Burgers en Bedrijven in het Middag Humsterland. De Stichting Middag Humsterland Duurzaam werd geboren. Het eerste bestuur werd gevormd door een hoogleraar van de RUG, een transitie manager van de Gasunie, een ecoloog, en een vertegenwoordiger uit de olie industrie. De stichting sloot zich aan bij de milieubewegingen in de regio en smeedde banden met diverse experts uit bedrijven, de universiteit en hoge scholen. Diverse lezingen werden gehouden en een groot project werd opgezet om asbest daken op boerenschuren te vervagen door zonnepanelen. De tijd was echter nog niet rijp voor dit project. De panelen waren nog kostbaar. Subsidies waren ontoereikend en banken waren huiverig om te financieren.

Middag-Humsterland


Van idealisme naar betaald advieswerk

In 2008 werd de koers verlegd. In plaats van breed duurzaam werd de focus gelegd op het besparen van energie en het duurzaam opwekken van energie. De stichting kreeg de werknaam Humsterland Energie en ging zich concentreren op het realiseren van projecten voor burgers en bedrijven. De stichting werd op deze wijze een adviesbureau.

Groot netwerk

De nieuwe koers bracht met zich mee dat in praktische zin advies werd gegeven over alle aspecten van energie opwekking en besparing. Waarbij ook ondersteuning bij financiering en subsidieverlening werd gegeven. Het netwerk dat inmiddels was gebouwd bleek van grote waarde. Zowel in de politiek, het bedrijfsleven en bij onderwijsinstellingen, waaronder Entrance, konden projecten inhoudelijk getoetst worden.

Peer-review

Voor de klanten van de stichting is het uiteraard van belang dat de kwaliteit van de adviezen in alle opzichten geborgd zijn op kwaliteit. Daarom wordt er als regel het principe van peer-review toegepast. Dat wil zeggen dat een materie deskundige de aangedragen analyses en oplossingen mede beoordeelt.
Bedrijven en organisaties als Antea, Svasek, Libau, instellingen als Entrance, Stichting Ruimte Onderzoek Nederland, diverse faculteiten aan de RUG, Energy Valley, constructeurs, aannemers en gespecialiseerde installatiebedrijven worden daar waar nodig geraadpleegd.