Geothermie

Onder onze voeten bevindt zich een enorme bron van energie: Aardwarmte.
De kern van de aarde heeft een temperatuur van circa 6.000 graden. Die warmte is voor 70% afkomstig van radioactieve verval-processen. Het aardoppervlak heeft een gemiddelde temperatuur van 10 graden. Op grond van boringen is vastgesteld dat de temperatuur elke 33 meter 1 graad stijgt in onze gebieden. In vulkanische gebieden is deze gradiënt vaak veel groter. Waardoor op geringere diepte (1.000 m) temperaturen boven de 150 worden aangetroffen. Hoe heter hoe beter.

Stacks Image 19

Stroom maken met aardwarmte

Om stroom te maken met stoom moeten we diep boren om in lagen te komen met temperaturen boven de 100 oC. Diep boren is duur. En het injecteren van water kent risico’s. Aardlagen bevatten vaak agressieve elementen waardoor agressieve chemische verbindingen met de stoom mee naar boven komen.

Waarom Geothermie?

Warmte zonder de productie van schadelijke stoffen
Aardwarmte is een locale en duurzame bron van energie waarbij geen (of althans nauwelijks) CO2 emissies vrijkomen. Als de putten eenmaal geboord zijn vraagt de bron heel weinig ruimte en is er ook geen sprake van geluidsbelasting of visuele hinder voor de omgeving.

Geothermie is bovendien een van de meer rendabele opties voor duurzame energie. Vergelijkende studies tonen keer op keer aan, dat de kosten van vermeden CO2 bijna altijd lager zijn dan andere duurzame opties - als de juiste condities qua geologie en warmtevraag aanwezig zijn. De kosten van energie worden voor (zeer) lange tijd stabiel en voorspelbaar. De kosten van de geproduceerde warmte worden voor 70% bepaald door de kapitaalslasten van de investering in de bron.
In de stille oceaan bevinden zich duizenden eilandjes waar we niet diep hoeven te boren om in hete aardlagen te komen.
Op termijn zullen we daar goedkoop stroom kunnen maken en die energie opslaan in waterstof.

In zakelijk opzicht zullen we de kosten-baten analyse moeten maken: Ver weg goedkoop waterstof produceren of dichtbij duurdere warmte en stroom maken.
Diepe geothermie is in financieel opzicht redelijk aantrekkelijk tot zeer ongewis om grote hoeveelheden warmte en elektriciteit in te zetten als basislast voor voor de vraag in Nederland.
In Nederland zijn 3000 putten geboord voor gas en oliewinning. Echter op grote diepte (meer van 5000 mtr) is nog onvoldoende bekend.
Partijen als de NAM en Shell met hun jarenlange ervaring zijn de aangewezen organisaties om diepe geothermie te ontwikkelen.

Geef oude boorputten een tweede leven.

Boren is duur. Een nieuwe doublet boren op 7000 mtr kost 25 tot 50 miljoen Euro. Bovendien weet je na het boren pas echt wat je in de ondergrond tegenkomt aan agressieve chemicaliën.

Het geschikt maken van bestaande boorgaten voor geothermie is een veel goedkopere oplossing dan nieuwe putten boren. Er is al stroom aanwezig, een toegangsweg, een keurige omheining en we kennen de situatie op grote diepte.

Nader onderzoek


TNO
TNO heeft samen met Ecofys in 2011 onderzocht wat de kansen zijn in Nederland voor Geothermie
13 % van het eindverbruik in stroom en 31% van het eindverbruik in warmte kan door Geothermie worden geleverd. Op veel plaatsen is boren riskant en duur.

OUDSHOORN
Kosten baten analyse van Geothermie uitgevoerd door Oudshoorn en Nobels 2014
Kosten zijn op grote diepte nog lastig in te schatten. De baten worden afgezet tegen de energieprijzen in de markt
.

PLATFORM GEOTHERMIE
https://geothermie.nl/images/bestanden/Masterplan_Aardwarmte_in_Nederland_ENG.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_energy

Indicatie van business-case


Put diepte 5,5 km
Productie 5 mW stroom, 10 mW warmte. Bedrijfstijd 8000 uur; marktprijs warmte 4 cent/kWh; marktprijs stroom 5 cent/kWh
Investering 40 miljoen, rente 3,0%, financieringsperiode 40 jaar, Opex 8,0% van de investering.
Baten € 5,2 miljoen
(Capex € 1,8 miljoen + Opex € 3,2 miljoen) = € 5,0 miljoen

=> Energieverbruik Nederland 3100 Petajoule;- bijdrage bovenstaande put 0,43 Petajoule

Matra = en…en


In de energietransitie gaat het om grote stappen, maar ook vele kleintjes maken een grote stap.
Geothermie is geen laaghangend fruit, zeker niet in Nederland. Vooral het boren van putten is kostbaar en onzeker.
Door kleine verschuiving in de aardkorst kunnen putten onbruikbaar worden. Op grote diepte kennen we de samenstelling niet van de grondlagen. Radioactieve, giftige en agressieve stoffen kunnen bij de boring te voorschijn komen, waarmee de boorput waardeloos is geworden. Soms moet er wel 6 keer geboord worden om een gezonde put te vinden.