HE cubeFossielvrij

Opslag van stroom

battery_vehicle_1600_clr_4553kopie
Wereldwijd wordt er naarstig gezocht naar manieren om stroom op te slaan. De ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op.

Opslagkosten nog onderbelicht in de energietransitieBij duurzame energie moeten we onderscheid maken tussen stroomproductie en andere toepassingen.

Voor de transportsector hebben we brandstof nodig. Dat kan met batterijen, of waterstof. De productie daarvan kan op momenten dat wind en zon energie leveren. Met een volle accu of waterstoftank kunnen we ons dan op elk gewenst moment verplaatsen

Voor stroomproductie hebben we een baseload nodig: een constante beschikbare hoeveelheid elektriciteit.
Windmolens en zonneweides produceren elektriciteit als het waait en als de zon schijnt. In de periodes zonder zon en wind moeten die productiegaten worden opgevuld. Als dat niet gebeurt kunnen zon en wind geen baseload vormen voor de vraag. Die productiegaten moeten dan met fossiele centrales worden opgevuld.

We hebben vastgesteld dat de opslagkosten erg kostbaar zijn.

  • Batterijen zijn erg duur. Voor grootschalige opslag is de verwachting dat Li-ion batterijen het op prijs gaan winnen. Echter de wereldreserves van voornaamste grondstoffen zoals lithium is beperkt. De prijzen worden uitgedrukt in de kosten van opslagcapaciteit in Euro per kWh. In 2019 bedraagt de marktprijs voor grotere systemen: € 180 per kWh. Het Accupakket van een 60 kWh Tesla kost bijvoorbeeld ruim € 10.000.
  • Waterstof als energiedrager is bijna haalbaar voor de transportsector. Voor de elektriciteitsmarkt is die techniek nog veel te duur.

In het vakblad Joul is in 2018 (Joule 3, 81–100, January 16, 2019 ª 2018 Elsevier Inc.) een studie gepubliceerd met de naam:

Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage Technologies.
Uit de studie hebben wij hieronder twee tabellen hebben opgenomen. Wat opvalt is dat de kosten voor vrijwel alle opslag methodieken, waaronder waterstof, een stuk hoger liggen dan de studies die in Nederland zijn verricht. Dit impliceert dat voor het investeren in opslagsystemen de ondernemer zich moet baseren op feitelijke offertes, prestatie- en onderhoudspijsgaranties.

Schermafbeelding 2019-08-13 om 09.55.12

Er is een app beschikbaar waarmee de LCOS te berekenen is

De auteurs concluderen als volgt: zie volledig artikel

The future role of stationary electricity storage is perceived as highly uncertain. One reason is that most studies into the future cost of storage technologies focus on investment cost. An appropriate cost assessment must be based on the application-specific lifetime cost of storing electricity. We determine the levelized cost of storage (LCOS) for 9 technologies in 12 power system applications from 2015 to 2050 based on projected investment cost reductions and current performance parameters. We find that LCOS will reduce by one-third to one-half by 2030 and 2050, respectively, across the modeled applications, with lithium ion likely to become most cost efficient for nearly all stationary applications from 2030. Investments in alternative technologies may prove futile unless significant performance improvements can retain competitiveness with lithium ion. These insights increase transparency around the future competitiveness of electricity storage technologies and can help guide research, policy, and investment activities to ensure cost-efficient deployment.Schermafbeelding 2019-08-13 om 11.48.42

De integrale prijs van opgeslagen stroom die weer afgegeven wordt aan het net per kWh


Schermafbeelding 2019-08-13 om 10.07.07


Schermafbeelding 2019-08-13 om 09.59.46


Toelichting bij tabel:

We zien dat het aantal cycli bij waterstof niet afhankelijk is van de mate waarin de electrolyzers en brandstofcellen belast zijn. Dit is wel het geval bij batterijen

Ontdek voor wetenschappelijk onderzoek research gate

Batterij opslagsystemen voor huishoudens >

MPPT = Maximum power point tracker

Schermafbeelding 2019-08-13 om 11.10.25