HE cubeFossielvrij

Windenergie in Nederland

photo-1466629437334-b4f6603563c5
Nederland zet fors in op windenergie. In 2030 moet 70% van onze elektriciteit komen van windfarms en zonneweides. En moeten kolencentrales gesloten zijn.

Windmolens zijn reeds eeuwenlang toegepast om energie te leveren. Voor waterpompen, graan malen, drooglegging, zagen van hout etc.. Na de ontwikkeling van met fossiele energie aangedreven machines is het belang van de windmolen teruggedrongen. Nu zijn ze weer in opmars met voor- en tegenstanders.

Windmolens bederven het landschap, maar zijn vooral "zinloos" zegt landschapsarchitect Han Lörzing. "Windmolen staat meestal stil". Windmolens zijn een uitermate onbetrouwbare energiebron waarvan de leveringsgaten moeten worden gedicht door het bijstarten van niet duurzame gas-, olie- en kerncentrales. "Daar schieten we dus niets mee op"
Lörzing heeft gelijk, zolang er geen goedkope manier is gevonden voor grootschalige opslag van stroom. Het is dan een kip en ei probleem. Niets doen is geen optie. Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van opslagsystemen. Voor windmolens op land moet circa 38% - 42% van de jaarproductie via opslag aan het net worden geleverd om basislast te maken. Voor zeemolens is dat 33% tot 38%.

Echter zolang het aandeel van wind en zon beperkt is (2019 7%) kunnen de netvoorzieningen de congestie nog wel opvangen met snel op- en afschakelen van gasturbines.

Met nieuwe uitspraak van het kabinet om reeds in 2030 70% van de stroomvoorziening uit zon en wind te halen stuiten Nederland bij realisatie van deze doelstelling op grote congestieproblemen.

Price Waterhouse Coopers heeft een voor de topsector energie een studie uitgevoerd naar de impact voor van de ontwikkelingen van wind op zee.

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Wind%20op%20Zee/Foto%27s/20180606_PWC-Economische-Bijdrage-WoZ.pdf

De aansluitkosten voor wind zijn heel kostbaar.
Wij hanteren het voorbeeld uit Borsele waar onlangs de eerste Hub werd opgeleverd voor 7 miljard Euro.
Hierdoor wordt 9 cent per kWh toegevoegd aan de kosten.

Schermafbeelding 2019-09-09 om 10.51.55Daar bovenop komen nog de kosten van systeemintegratie aan de wal. Die voorlopig voor zon en wind begroot zijn op € 40 miljard door Tennet en de netwerkbedrijven.

We kunnen dan nog steeds geen kolencentrales sluiten, omdat er geen baseoad wordt gemaakt.