HE cube

Adviezen voor burgers en maatschappekijke instellingen

Humsterland Energie kijkt waar u energie kunt besparen
én hoe u duurzaam energie kunt opwekken
én hoe u goedkoper energie kunt inkopen.Inzicht verschaffen

- Via onze website
- Door lezingen in dorps- en buurthuizen
- Keukentafelgesprekken

Beoordelen maatregelen

- Aankoop van CV en kachels
- Prioritering van isolatiemaatregelen en verbruik beperkende ingrepen
- Aankoop van warmtepompen
- Aankoop van zonneboilers
- Aankoop van zonnepanelen
- Aankoop van automobielen
- Aankoop van elektrische fietsen

- Aankoop en inrichten van een Energie managementsysteem

Hulp bij financiering

- Subsidie mogelijkheden
- Bancaire financiering

Collectieve projecten

- Postcode roos projecten
- Gezamenlijke inkoop van energie
- Deelauto systemen

Energie is het absolute, essentiële fundament voor een moderne beschaving.
Energie moet schoon én goedkoop zijn voor burgers en bedrijven.
Missie Humsterland Energie