HE cube

Stuur ons een boodschap. Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Bereikbaarheid

Humsterland Energie
Buitensingel 90
9883 SK Oldehove

Secretariaat 0653122571 (Walther Walraven)
info@humsterlandenergie.nl

Bestuursleden

Voorzitter
Vacant -

Penningmeester
Vacant -

Jan de Vries
Kwartiermaker/ Voorzitter a.i.
(06) 23 96 02 44
Info@jandevries-projecten.nl

Ir. Walther Walraven
Secretaris
(06) 53 122 571
Walraveninnovation@mac.com

Adviseurs en ambassadeurs

Menno Groeneveld
Ambassadeur
(06) 55 87 17 52
Menno.groeneveld@outlook.com

Ietse Pestoor
Deskundigheid automatisering, kunststof en matrijzen. Allround projectmanager.
(06) 53 53 75 33
Ietsepestoor@gmail.com

Mr. Onno W. van der Kuip
Subsidies & Grants Supply, International Legal Services
(06) 53 33 66 885
info@domusaegis.nl

Ir. George Bitter
Expert kunstwerken en waterkeringen
(06) 51 19 15 76
george.bitter@anteagroup.com

Dr. ir. Harmen Talstra
Expert getijde hydrologie - numerieke simulaties getijde-interactie met kunst- en kustwerken
(06) 22 24 57 54
talstra@svasek.com

Boekhouding
Henk Haaksema
0594 591 732
Standplaats Oldehove

Kamer van koophandel: 020 65 525
Bank: IBAN NL18RABO0335206123
BTW: NL 8081 05656 B02