HE cube

Onze dienstverlening

Humsterland Energie biedt vrijblijvend
een oriëntatie gesprekTechniek

- een helder overzicht van de huidige energieprestatie van gebouwen en processen;
- inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbeter maatregelen;
- inzicht in toepassing van eigen energieopwekking uit wind, zon, bodem en water;
- gedetailleerde opbrengstvoorspellingen van wind, zon en waterkracht
door integratie van berekeningen met databases van KNMI, EU, Rijkswaterstaat;
- inzicht in de inzet van warmtepompen;
- inzicht in de inzet van warmtekrachtkoppeling;
- inzicht in kosten/baten van de inzet van waterstof.

- Aankoop en inrichten van EMS (een Energie managementsysteem)

Als u zonnepanelen bezit kunt u geld verdienen met een EMS!!


Economie

- inzicht in inkoop van energie en optimale aansluiting op het net;
- inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van onderzochte maatregelen;
- inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen;
- inzicht in mogelijke subsidies
(wij kunnen ook subsidies zoals SDE voor u aanvragen)
- inzicht in financieringsmogelijkheden

Rapportage

- een goede basis voor investeringsbeslissingen;
- een goede basis vooroverleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer;
- een goede basis voor aanbesteding bij aannemers en installateurs;
- een goede basis voor overleg met de bank voor financiering.