Positieve energie
fossiel voorbij

DUURZAME ONTWIKKELING & RESOURCES
Deze website is bedoeld voor onze opdrachtgevers en mensen die graag meer willen weten over oplossingen voor duurzame ontwikkelingen en management van hulpbronnen en grondstoffen.

Een selectie van interessante en leerzame video's is opgenomen over praktijk voorbeelden in landbouw, de bouw, nieuwe ontwikkelingen, energie, afval management, transport, watermanagement en ook nieuws uit iedere sector.

Humsterland Energie is gespecialiseerd in de sector energie. Wij verrichten haalbaarheid studies en quick-scans waarin wij oplossingen doorrekenen voor duurzame energieopwek en - gebruik.
Duurzaamheid is niet een soort morele opoffering of politiek dilemma of een filanropische kwestie. Duurzaamheid is het ontwerp uitgangspunt van alles.
Walther Walraven
Duurzame ontwikkeling geeft oplossingen voor de behoeftes van het heden, zonder de mogelijkheden voor de toekomstige generaties te compromiteren.
Humsterland Energie
“I ask myself, "What if those in power would base their decisions on how those decisions might affect our grandchildren?" I thought this was a refreshing view of the world, told in a humorous and meaningful way.”
Katie Burgess, Melboune, Australia

Opgesteld vermogen 18,5 GW
en gemiddelde afname
in Nederland
14 GW

Olieprijzen


Video van de maand
Energieopslag eiland in Zee
Een subliem idee om opslag van energie ecologische vriendelijk te maken in zee aan onze kust.
Mede ontwikkeld door Svasek - hydraulicsHumsterland Energie voor energieoplossingen


Techniek

- een helder overzicht van de huidige energieprestatie van gebouwen en processen;
- inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
- inzicht in toepassing van eigen energieopwekking uit wind, zon, bodem en water;
- gedetailleerde opbrengstvoorspellingen van wind, zon en waterkracht
door integratie van berekeningen met databases van KNMI, EU, Rijkswaterstaat;
- inzicht in de inzet van warmtepompen;
- inzicht in de inzet van warmtekrachtkoppeling;
- inzicht in kosten/baten van de inzet van waterstof.

Economie

- inzicht in inkoop van energie en optimale aansluiting op het net;
- inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van onderzochte maatregelen;
- inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen;
- inzicht in mogelijke subsidies.

Rapportage

- geeft een goede basis voor investeringsbeslissingen;
- een goede basis vooroverleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer;
- een goede basis voor aanbesteding bij aannemers en installateurs;
- een goede basis voor overleg met de bank voor financiering.


Stacks Image 466


Jij toch ook?

Groene oplossingen