Positieve energie
fossiel voorbij

DUURZAME ONTWIKKELING & RESOURCES
Deze website is bedoeld voor onze opdrachtgevers en mensen die graag meer willen weten over oplossingen voor duurzame ontwikkelingen en management van hulpbronnen en grondstoffen.

Een selectie van interessante en leerzame video's is opgenomen over praktijk voorbeelden in landbouw, de bouw, nieuwe ontwikkelingen, energie, afval management, transport, watermanagement en ook nieuws uit iedere sector.

Humsterland Energie is gespecialiseerd in de sector energie. Wij verrichten haalbaarheid studies en quick-scans waarin wij oplossingen doorrekenen voor duurzame energieopwek en - gebruik.
Duurzaamheid is niet een soort morele opoffering of politiek dilemma of een filanropische kwestie. Duurzaamheid is het ontwerp uitgangspunt van alles.
Walther Walraven
Duurzame ontwikkeling geeft oplossingen voor de behoeftes van het heden, zonder de mogelijkheden voor de toekomstige generaties te compromiteren.
Humsterland Energie
Energie is het absolute, essentiële fundament voor een moderne beschaving.
Energie moet schoon én goedkoop zijn voor burgers en bedrijven.
Missie Humsterland Energie

Opgesteld vermogen 18,5 GW
en gemiddelde afname
in Nederland
14 GW

Olieprijzen


Video van de maand
Energieopslag eiland in Zee
Een subliem idee om opslag van energie ecologische vriendelijk te maken in zee aan onze kust.
Mede ontwikkeld door Svasek - hydraulicsHumsterland Energie voor energieoplossingen


Techniek

- een helder overzicht van de huidige energieprestatie van gebouwen en processen;
- inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
- inzicht in toepassing van eigen energieopwekking uit wind, zon, bodem en water;
- gedetailleerde opbrengstvoorspellingen van wind, zon en waterkracht
door integratie van berekeningen met databases van KNMI, EU, Rijkswaterstaat;
- inzicht in de inzet van warmtepompen;
- inzicht in de inzet van warmtekrachtkoppeling;
- inzicht in kosten/baten van de inzet van waterstof.

Economie

- inzicht in inkoop van energie en optimale aansluiting op het net;
- inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van onderzochte maatregelen;
- inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen;
- inzicht in mogelijke subsidies.

Rapportage

- geeft een goede basis voor investeringsbeslissingen;
- een goede basis vooroverleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer;
- een goede basis voor aanbesteding bij aannemers en installateurs;
- een goede basis voor overleg met de bank voor financiering.


Energieverbruik naar sectoren in Nederland


Het elektriciteit en gasgebruik van huishoudens heeft een aandeel van 13% (408 PJ) in het totale Nederlandse energieverbruik (3.257 PJ). Verkeer en vervoer heeft een iets groter aandeel, namelijk 15% (499 PJ). De industrie heeft met ruim 42% (1375 PJ) het grootste aandeel, ook omdat energie hier als grondstof wordt gebruikt. Ook de energiebedrijven zelf verbruiken de nodige energie: 12% oftewel 377 PJ. De overige energieafnemers (land- en tuinbouw, bouw, handel, diensten en overheid) verbruiken de resterende 18% (598 PJ).

Sector verbruik energie 2015PetajouleMiljard kWh 
Huishoudens 408 113 13%
Verkeer 499 138 15%
Industrie 1.375 381 42%
Energie bedrijven 377 104 12%
Diensten, tuinbouw, bouw 598 166 18%
Totaal 3.257 902  
Bron CBS  

Deze tabel betreft het fossiele verbruik. De tabellen zijn gecorrigeerd voor enkele omissies zie
Planbureau van de leefomgeving - doorrekening van klimaatakkoord - 13 maart 2019
.
ECN heeft de basis ramingen gemaakt voor de getoonde tabel i.s.m. CPB, RVO en PBL. Energieverkenning 2015 - 2035

Stacks Image 466


Jij toch ook?

Groene oplossingen