HE cube


"DTP" staat voor Dynamic Tidal Power, een vorm van getijdenenergie die gebruikmaakt van de natuurlijke beweging van getijdenstromen om elektriciteit op te wekken. In plaats van dammen te bouwen, zoals bij conventionele getijdencentrales, maakt Dynamic Tidal Power gebruik van onderwater turbines die in getijdenstromen worden geplaatst.
Deze turbines draaien heen en weer met de veranderingen in de getijden, waarbij ze energie opwekken die vervolgens kan worden omgezet in elektriciteit. Omdat getijdenstromen regelmatig en voorspelbaar zijn, wordt Dynamic Tidal Power beschouwd als een vorm van hernieuwbare energie met een potentieel voor een constante stroomopwekking.
Dankzij de voorspelbaarheid van getijdenstromen kunnen Dynamic Tidal Power-installaties stabiele elektriciteitsopwekking bieden, wat een aantrekkelijke eigenschap is voor duurzame energiebronnen.
Dynamische getijdenenergie klinkt echt als een veelbelovende technologie voor de toekomst van hernieuwbare energie! Het feit dat het voorspelbaar en betrouwbaar is, maakt het een aantrekkelijke optie voor het aanvullen van onze energiebehoeften. Het vermogen om elektriciteit op te wekken zonder de natuurlijke stromen van getijden te verstoren, is ook een grote troef voor het behoud van het mariene ecosysteem.

Het is begrijpelijk dat er nog technische uitdagingen zijn die moeten worden overwonnen. De behoefte aan sterke en duurzame ondersteunende structuren en de effecten van de turbines op het zeeleven zijn cruciale aspecten die moeten worden aangepakt om de impact op het milieu te minimaliseren. Het is bemoedigend om te zien dat er aandacht wordt besteed aan deze kwesties, omdat een duurzame benadering essentieel is voor het succes op lange termijn van deze technologie.

Het oplossen van problemen met betrekking tot de zandmotor in de Noordzee en het ontwikkelen van efficiënte opslagsystemen voor de opgewekte energie zijn ook belangrijke aspecten voor het optimaliseren van dynamische getijdenenergie als een levensvatbare energiebron. Deze opslag is nodig voor het gladstrijken van eb eb vloed en om elektriciteit aan te voeren in de periodes van doodtij.

TU Delft heeft in een studie aangetoond dat met valmeren in zee opslag in de orde grootte van 1000 gWh goed moeilijk is en betaalbaar.
Stacks Image 97
Al met al lijkt dynamische getijdenenergie een veelbelovende weg in te slaan, en met voortdurende innovatie en ontwikkeling kan het een significante bijdrage leveren aan onze energiebehoeften in de toekomst.

Stacks Image 72
Stacks Image 89
De opbrengst van turbines is een 3-de machtsfunctie van de stroomsnelheid. Dus 2 x zo snelle waterstroom levert 23 , is 8 x meer energie op.
Het is eenvoudig in te zien dat met dammen de stroomsnelheid wordt vergroot en daarmee de opbrengst.

Vrije turbines hebben veel minder opbrengst en daarom ook veel hogere kWh prijzen voor de geproduceerde elektriciteit. Dat is weergegeven in onderstaande figuur.
Stacks Image 93

In de figuur is de opbrengst berekend van turbines met verschillende diameters variërend van 1 m tot 8 m.
In DTP dammen bouwen we turbines met een diameter van 8 m.


Dammen in zee kunnen wel 70% van de nationale stroombehoefte voorzien. Dat klinkt als een indrukwekkende potentiële bijdrage aan de energievoorziening! Het feit dat de dammen in staat zijn om zo'n aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit te leveren zonder de fluctuaties die inherent zijn aan zonne- en windenergie, maakt ze een zeer stabiele bron van hernieuwbare energie.

Het lage prijspunt per kWh is ook zeer bemoedigend, omdat het betekent dat dynamische getijdenenergie niet alleen milieuvriendelijk is, maar ook economisch haalbaar kan zijn op grote schaal.

Daar waar zon en wind enorm uitbreiding van de infrastructuur vereisen vanwege het grillige productiepatroon je pieken en dalen is dat bij dammen in zee die in principe een basislast
. Leveren voor de stroomvoorziening niet aan de orde.

De efficiënte benutting van ruimte, waarbij dammen slechts 3% van het zeeoppervlak in beslag nemen in vergelijking met windmolenparken, is ook een belangrijk voordeel, vooral gezien de groeiende behoefte aan hernieuwbare energiebronnen en de druk op zowel land- als zee-ecosystemen.

Het feit dat de turbines vis-vriendelijk zijn ontworpen, is ook een cruciale overweging voor het behoud van het mariene ecosysteem. Het minimaliseren van de impact op zeeleven is van vitaal belang voor het behoud van de biodiversiteit en de gezondheid van oceanen.

Masterstudenten van de Wageningen Universiteit hebben in een studie vastgesteld dat de impact van dammen grosso modo gunstig is voor het zeeleven omdat de wanden van de dammen kraamkamers kunnen zijn voor vissen.
Al met al lijkt dynamische getijdenenergie een zeer veelbelovende technologie te zijn die in staat is om op grote schaal bij te dragen aan onze energiebehoeften op een duurzame en milieuvriendelijke manier.

Optimalisatie van DTP-configuraties voor maximale opbrengst: Een wetenschappelijke analyse

White paper 2019 Dr. Ir. Harmen Talstra

Dit onderzoek behandelt de effecten van verschillende configuraties van op de opbrengst, met een specifieke focus op haakse staarten, staarten onder een hoek en walvisstaarten. De studie, opgesteld door Dr. Harmen Talstra, biedt inzichten in de meest effectieve configuraties voor het maximaliseren van de opbrengst in DTP-processen. De resultaten tonen aan dat walvisstaarten de hoogste opbrengst genereren, wat wijst op de potentiële voordelen van deze configuratie in industriële toepassingen.
Dit wetenschappelijke artikel biedt een diepgaande analyse van de optimalisatie van DTP-configuraties en presenteert waardevolle inzichten voor de industrie.
Stacks Image 95

De kracht van het water op een dam als functie van de relevante parameters.

Studie naar de potentie van DTP door Deltares 2023/2024

Naar aanleiding van een motie in de 2-de kamer van SGP en CUis bezocht om een studie naar de potentie van DTP. Economische zaken heeft Deltares daarop opdracht gegeven om een studie te voeren.

De studie is niet uitgegaan van het concipiëren van innovatieve oplossingen, zoals dat in bijvoorbeeld de IT en automatie industrie geschiedt. Deltares heeft zich gebaseerd op verouderde concepten en voorstellen. Daarmee is niet de volle potentie van DTP in beeld gebracht. Ook is daardoor onvoldoende de impactop zeeleven en de zandmotor geëvalueerd.

De studie kan worden gedownload via onderstaande link

Samenvatting van de studie van Deltares

Stacks Image 119
Historie van DTP en de betrokkenheid van Humsterland Energie bij DTP

Humsterland Energie heeft in 2018 het principe van DTP ontdekt. Er bleek reeds een stuurgroep DTP te bestaan waarbij dit principe eerder was ontdekt. Humsterland Energie heeft met de stuurgroep, waar Tineke Huizinga voorzitter was, samengewerkt en de stichting DTP Netherlands opgericht.

Marjan Minnesma, Gertjan Lankhorst en Harm Post zijn tot 2024 ambassadeurs geweest van de stichting. In mei 2024 is de stichting opgeheven, omdat er teveel weerstand was vanuit ambtelijke kringen (in het bijzonder EZK) om DTP mogelijk te maken.