HE cube

TenneT heeft een consortium tussen Boskalis en Orient Cable (NBO) een contract gegund voor de exportkabel Hollandse Kust West Beta, die het 700 MW offshore-platform zal verbinden met het onshore-net van TenneT in Nederland.

Tennet is een elektriciteitsnetbeheerder die actief is in Nederland en een deel van Duitsland. De systeemkosten van Tennet verwijzen naar de kosten die gemaakt worden om het elektriciteitsnetwerk te onderhouden en te verbeteren.
Deze kosten worden gedekt door de tarieven die Tennet in rekening brengt bij de gebruikers van het elektriciteitsnetwerk. Deze tarieven worden bepaald door de overheid en zijn gebaseerd op de kosten die Tennet maakt om het netwerk te onderhouden en uit te breiden.
De systeemkosten van Tennet omvatten onder meer de kosten voor het onderhoud en de vervanging van bestaande infrastructuur, het aanleggen van nieuwe verbindingen en het uitbreiden van het netwerk om meer hernieuwbare energiebronnen aan te kunnen sluiten.
Het is moeilijk om precieze cijfers te geven voor de systeemkosten van Tennet, aangezien deze afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de omvang van het netwerk, de staat van de bestaande infrastructuur en de hoeveelheid hernieuwbare energiebronnen die aangesloten worden.
In 2020 bedroeg de omzet van Tennet ongeveer 4,5 miljard euro. Hiervan werd ongeveer 3,7 miljard euro besteed aan de operationele kosten, waaronder de systeemkosten. De exacte verdeling van deze kosten is echter niet publiek bekend.

Tennet heeft verschillende investeringsprogramma's opgezet om het netwerk uit te breiden en te moderniseren. Zo heeft Tennet bijvoorbeeld aangekondigd dat het tussen 2019 en 2030 ongeveer 35 miljard euro zal investeren in de ontwikkeling van een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar elektriciteitssysteem. Deze investeringen zijn gericht op het vergroten van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, het aansluiten van meer hernieuwbare energiebronnen en het verbeteren van de stabiliteit van het netwerk.


Stacks Image 76
In 2018 zijn er door de overheid kosten geraamd voor de netuitbreiding. Inmiddels is komen vast te staan dat deze kosten ruim 2x zo hoog zijn geworden. De extra netwerkkosten die wij allemaal betalen zijn voor een flink deel het gevolg van de netaanpassingen voor wind en zon.

Als we de wind en zonnestroom ook de pieken kunnen afvoeren, dan zijn we er nog niet. Want we gaan voor 60 GW vermogen opstellen terwijl in 2035 er maar voor 30 GW vraag zal zijn. Er is voor de overtollige stroom geen vraag.

Onlangs publiceerde minster Jetten de resultaten van een denktank die voor 2050 een opgesteld vermogen van 150 GW heeft geadviseerd. Om de stroom stabiliteit te garanderen stelt de adviesgroep voor:

Productie gaten van zon en wind vullen met de volgende maatregelen:

A. Houtpallets van bossen uit USA, Oost Europa en deze in fossiele centrales opstoken
B. Inzet van groene waterstof die met overtollige en daardoor vermeende goedkope/ gratis stroom wordt geproduceerd

satanas (13)

Houtpallets produceren net zoveel CO2 als steenkool
Gratis bestaat niet. Exploitanten kunnen daarvan geen positieve business case maken

Kosten kabelreparaties op zee


De kosten van kabelreparaties op zee kunnen sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Enkele van de belangrijkste factoren zijn:
  1. De locatie van de kabel: De kosten kunnen sterk verschillen afhankelijk van waar de kabel zich bevindt en hoe toegankelijk de locatie is. Als de kabel zich bijvoorbeeld dichtbij de kust bevindt, kan de reparatie goedkoper zijn dan wanneer de kabel zich verder van de kust bevindt en dieper in zee ligt.
  2. De aard van de schade: De kosten zijn afhankelijk van de aard van de schade aan de kabel. Als de schade klein is en gemakkelijk kan worden gerepareerd, kunnen de kosten lager zijn dan wanneer de schade ernstiger is en een uitgebreide reparatie vereist.
  3. Het type kabel: De kosten kunnen ook verschillen afhankelijk van het type kabel dat moet worden gerepareerd. Sommige kabels zijn duurder dan andere, dus de reparatiekosten kunnen dienovereenkomstig hoger zijn.
  4. De beschikbaarheid van reparatieapparatuur: Als de juiste apparatuur niet beschikbaar is in de buurt van de kabel, kan dit de kosten van de reparatie verhogen omdat het duur kan zijn om de apparatuur naar de locatie te brengen.

Over het algemeen kunnen de kosten van kabelreparaties op zee variëren van enkele tienduizenden tot honderdduizenden dollars per km kabel, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de reparatie.

Onderhoud en preventief onderhoud:
https://www.hellermanntyton.nl/competenties/markten-en-industrieen/windturbines-kabelmanagement