HE cube

Overbevolking en klimaat

photo-1564497417229-550e312643f0
Overbevolking is volgens velen de wortel van het klimaatprobleem. Moeten we ons zorgen maken?

Overbevolking

Het VN-Departement voor economische en sociale zaken meldt:

Huidige bevolking: 7,6 miljard
In 2030 : 8,6 miljard
In 2050 : 9,8 miljard
In 2100 : 11 miljard

In Europa zal de bevolkingsgroei afnemen. In 2100 zal meer dan 80% van de wereldbevolking in Azië of Afrika wonen. Met name zal de migratie vanuit Afrika enorm toenemen, hetgeen een groot probleem zal worden. Ook al omdat het voornamelijk ongeschoolde economische vluchtelingen zijn.

Voorlichting en het verstrekken van hulpmiddelen bij geboortebeperking zou deze onverantwoorde groei kunnen tegen gaan.

Overigens zal de toename van de bevolking en de bijbehorende landbouw en veeteelt een verhoging geven in de uitstoot van CO2 en methaan.


In het klimaatdebat groeit de aandacht voor het thema overbevolking. Er zijn twee visies. De ene beschouwt het aanpakken van overbevolking als dé oplossing voor het klimaatprobleem. De andere is geneigd de betekenis van bevolkingsaanwas te relativeren, door te stellen dat een kind uit een rijk land gedurende zijn leven veel meer zal bijdragen aan klimaatverandering dan een kind in een arm land. Als de welvaart in arme landen stijgt, daalt bovendien vanzelf het kindertal.


Aldus Paul Luttikhuis 18 juni 2019 NRC.

Onze voetprint: Nederland heeft ruim 3 aardes nodigSchermafbeelding 2019-08-12 om 23.23.42


Schermafbeelding 2019-08-10 om 14.29.48

Wat is uw eigen Foodprint? https://www.footprintcalculator.org/

Overshootday draagt de volgende oplossingen aan.

Leuk? Vast niet .. maar het moet!


Steden
city291x208
Hoe ontwerpen we en besturen we steden?
Tachtig procent van de wereld populatie zal in 2050 in steden leven. Ontwerp van steden en de ontwikkeling van platte land strategie moeten in balans worden gebracht om de behoeftes van mensen en dieren te kunnen in vullen. Ontdek meer
Energie
energy291
Hoe zorgen wij voor voldoende en schone energie
CO2 vrije economie lijkt de beste strategie om het klimaatprobleem te lijf te gaan. Het zal zeker de balans tussen onze ecologische roodprint en de hernieuwbare sterk verbeteren. Ontdek meer
Voedsel
food291
Hoe gaan we voedsel produceren, distribueren en consumeren
Hoe vullen onze meest belangrijke basisbehoefte in. Ontdek meer
Planeet
Nature-pillar-290
Hoe zorgen ervoor dat de natuur gezond wordt en blijft
De kwaliteit van ons leven is volledig afhankelijk van de biologische bronnen, vruchtbare bodems, schoon water en schone lucht. Ontdek meer
Populatie
population291x208
Hoe veel mensen zijn er nu
Als we respect hebben voor iedereen die leeft in een wereld met beperkte bronnen, dan zullen we de bevolkingsgroei moeten beteugelen. Vrouwen spelen een sleutelrol voor wereld wijde duurzaamheid. Ontdek meer


De statistiek stelt ons gerust


Overbevolking stabiliseert volgens Hans Rosling