HE cube

Fossiele verbranding

Duurzame bronnen

natuurlijke bronnen
Het fundament van onze samenleving is gebaseerd op de beschikbaarheid van goedkope energie. Fossiele energie is goedkoop, maar vervuilt de aarde. In dit gedeelte bekijken wij duurzame bronnen. We kijken daarbij naar de mogelijkheden en de kosten , waarbij ook de kosten van opslag worden meegenomen van duurzamen bronnenLees meer..