Waterstof belofte voor de toekomst

photo-1555550252-fc3187f10240
Veel autofabrikanten ontwikkelen waterstofauto’s. Ze hebben de zelfde techniek als elektrische auto’s. De stroom komt niet uit batterijen maar uit waterstof met brandstofcellen. De focus ligt anno 2020 op het grote voertuigen zoals bussen en vrachtauto’s.
Lees meer..

Subsidie SDE en Postcoderoos

photo-1604594849809-dfedbc827105
Overheden in Europa hanteren allerlei instrumenten om duurzame energie te stimuleren en fossiel gebruik af te remmen. Hieronder tref je daarover detail informatie.

Lees meer..

Zonnestroom 190 x effectiever dan BIOFUEL

Elektrisch laden
De effectiviteit van planten om koolwaterstoffen vast te leggen, waarmee we biofuels kunnen maken is niet bijster effectief. We moeten daarmee stoppen, want het is ook nog fors gesubsidieerd.
Lees meer..

Bomen versus zonnepanelen

photo-1441974231531-c6227db76b6e
In Nederland valt in de zomer 1.000 Watt per m2 op het aardoppervlak. Dat levert 1.000 kWh per jaar aan zonne-energie die ons oppervlak bereikt. Standaard zonnepanelen van 330 Wattpiek kunnen daarvan 18% in elektriciteit omzetten. Met een paneel produceer je dan 300 kWh per jaar. Bomen halen 0,3 % tot 1% uit de zon. De natuur kan hiermee kennelijk uit de voeten. Lees meer..

Hoe groen is onze stroom

Kaart groene stroom nederland
Het blijft een lastige vraag: hoe groen is groene stroom en hoe weet je zeker dat de leverancier die je kiest ook echt op een duurzame manier energie opwekt? De stroom die door het stopcontact naar binnen komt is uiteindelijk overal hetzelfde, omdat er maar één stroomnet is.
Lees meer..

Duurzame bronnen

natuurlijke bronnen
Het fundament van onze samenleving is gebaseerd op de beschikbaarheid van goedkope energie. Fossiele energie is goedkoop, maar vervuilt de aarde. In dit gedeelte bekijken wij duurzame bronnen. We kijken daarbij naar de mogelijkheden en de kosten , waarbij ook de kosten van opslag worden meegenomen van duurzamen bronnenLees meer..

Innovatieve ideeën duurzaamheid

renewable-energy-innovations
Wetenschap, uitvinders en industrie zoeken naar oplossingen voor duurzame energie. De getoonden oplossingen zijn daar waar mogelijk ook beoordeeld op economische parameters. Voor de productie op de LCOE (levelized cost of electricity) en voor opslag op de LCOS (levelized cost of storage)
Lees meer..

Kernenergie

photo-1553502141-c1eabd05ecc8
Kernenergie kent voor- en tegenstanders Na Tjernobyl, Pitssburg en Fukushima is de oppositie grimmig.Lees meer..

Dynamic Tidal Power

getij_animatie_gr

Credit for visualization Peter Scheigrond
Zon en wind zijn onvoorspelbaar. Er bestaat een oplossing: Tidal dammen met daarin turbines hebben de potentie een fors basisvermogen te leveren voor de Nederlandse stroomvoorziening.

Lees meer..

Humsterland Energie adviseert over Zon

photo-1508514177221-188b1cf16e9d
In Nederland valt gemiddeld op elke m2 een kWh aan zonne-energie. De huidige zonnepanelen (2021) hebben het vermogen om daar 15% - 18% elektriciteit van te maken. Lees meer..

Wind en zon laten samenwerken

zon en wind
Nederland zet fors in op wind- en zon. In 2030 moet 70% van onze elektriciteit komen van windfarms en zonneweides. En moeten kolencentrales gesloten zijn. Verschillende partijen melden dat wind en zon complementair zijn. Wij hebben uitgezocht in welke mate dat het geval is.Lees meer..

Windenergie als baseload

photo-1501288275682-7b25b049bebb
Als het niet waait in Nederland, dan is het weerbeeld in ons omringende landen vrijwel hetzelfde aldus het KNMI. Opslag is daarom noodzaak om een baseload te maken.Lees meer..

Zonneenergie als baselaod

photo-1468608882757-73eb99740607
De energietransitie kan alleen maar slagen als zonneweides een zogenaamde baseload kunnen maken. Fossiele centrales leveren een baseload: een continue stroom productie. Lees meer..

Klimaatvisies

photo-1559599934-d76ffe30ab54
Klimaatverandering is een feit: al duizenden jaren. Er zijn voor- en tegenstanders van de overtuiging dat de menselijke activiteit het broeikaseffect versterkt.Lees meer..

Overbevolking en klimaat

photo-1564497417229-550e312643f0
Overbevolking is volgens velen de wortel van het klimaatprobleem. Moeten we ons zorgen maken?Lees meer..

Opslag van stroom

battery_vehicle_1600_clr_4553kopie
Wereldwijd wordt er naarstig gezocht naar manieren om energie en dan als eerste stroom op te slaan. De ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op.
Lees meer..
© 2023 Humsterland Energie